Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Bossuet, vrăjitorul negru ce ameninţa să ardă pe foc 185.000 de femei deodată

65

bossuetOrice statistică, oricât de sumară, ajunge de la prima aruncătură de ochi să constate că numărul vrăjitoarelor este mult mai mare decât cel a vrăjitorilor, poate şi pentru că femeile poartă în ele păcatul primordial pe care l-au primit moştenire de la Eva sau Lilith. In secolul al XVII-lea, cumplitul şi machiavelicul Bossuet (1627-1704; episcop şi orator francez), supranumit «Cloncanul din Meaux», era mult mai antrenat în legături cu diavolul decât nefericitele pe care le trimitea la rug. Nu numai că a fost unul din principalii autori morali ai revocării Edictului de la Nantes (1685 – prin care protestantismul era considerat ilegal în Franţa), cu urmări atât de funeste pentru Franţa, dar chiar în săptămâna în care prigonirea protestanţilor ajunsese la culme şi aceştia erau hăituiţi ca nişte animale, el se înfrupta de zor din bunurile lor, acumulând o avere imensă.

Lucru încă şi mai respingător, el pune să fie întemniţaţi nefericiţii a căror unică vină era aceea că se împotriveau ambiţiilor şi lăcomiei lui. O scrisoare din 28 octombrie 1699, adresată de Pontchartrain lui Phelypeaux, mare vicar al diocezei Meaux, cuprinde această frază semnificativă: “Se mai află de asemenea în parohia Ussy două tinere domnişoare, numite domnişoarele de Moliere, pe care domnul de Meaux [Bossuet] consideră necesar să le închidem…”

Dezgustătorul personaj, în decursul uneia din delirantele sale oraţii, pretindea că o conspiraţie de 180.000 de vrăjitoare ameninţa viitorul Europei şi, ca bun creştin ce se găsea, cerea să fie arse toate la un loc, pe un unic rug de proporţii gigantice!

Bossuet se folosea din plin de puternica vrajă a cuvântului său pentru a flata şi a influenţa în favoarea lui pe puternicii zilei, dar tot prin mijloacele acestea de persuasiune reuşea să aducă mizeria, nedreptatea, foamea şi moartea nefericiţilor şi dezmoşteniţilor soartei. Practicile acestea de magie neagră s-au întors până la urmă împotriva lui şi l-au făcut să moară în chinuri indescriptibile, de piatră la rinichi, după o agonie înspăimântătoare care a durat ani de zile. Diavolul căruia i-a slujit să-i primească sufletul!

Orgoni Crystal