Orice statistică, oricât de sumară, ajunge de la prima aruncătură de ochi să constate că numărul vrăjitoarelor este mult mai mare decât cel a vrăjitorilor, poate şi pentru că femeile poartă în ele păcatul primordial pe care l-au primit moştenire de la Eva sau Lilith. In secolul al XVII-lea, cumplitul şi machiavelicul Bossuet (1627-1704; episcop […]