Ce-a făcut Constantin Mavrocordat Vodă cu femeile nemăritate? Le-a închis goale în biserică

776

Constantin Mavrocordat (1711-1769) a fost un domnitor fanariot, care s-a remarcat prin câteva reforme importante în cele două ţări române pe care le-a cârmuit (Moldova şi Muntenia), ca de exemplu desfiinţarea robiei ţăranilor (1749). Într-una din scurtele perioade în care Constantin Mavocordat a fost domnitor al Moldovei (1748-1749), totuşi el s-a făcut remarcat şi printr-un fapt despre care se poate mândri mai puţin. Astfel, el adună toate femeile nemăritate din Iaşi şi le închisese într-o biserică, goale şi fără să le dea de mâncare! Şi puteau pleca de acolo numai femeile care se căsătoreau! Oare ce-l apucă pe Constantin Mavrocordat să ia această măsură? De frica femeilor nemăritate ce ar putea strica familiile?

Să cităm mai exact din vorbele cronicarului:

“Mai luă hotărîre acest Domn să alunge din Iaşi toate femeile răle, cari n’aveau bărbaţi; şi au strîns doar astfel într’o zi vreo 80 asemenea, şi le-au închis în biserica Sf. Gheorghe de la Mitropolie, ţinîndule mai multă vreme fără să le dee nimica de mincare, aşa că piereau de foame, şi ţipau la oameni peste zaplazuri, să le arunce ceva de mîncare şi de îmbrăcat, că remăsese şi goale. Numai Doamna mai avea milă de ele cîteodată, că le trimetea pîne şi luminări, ca să nu şadă prin întuneric, mai dîndule şi cîte un cîntar-două de in (fuior), ca să nu şadă fâr’de treabă, „găsind englenge (distracţie) furca”, pînă să se găsească niscai bărbaţi să le ceară; căci aşa hotărî Vodă, că numai celor ce se vor mărita, li se vor da drumul din închisoare.”