O legendă incredibilă se află în spatele numelui oraşului Iaşi! Şi totul a fost pus în cârca lui Ştefan cel Mare…


O legendă ciudată ne vorbeşte despre originea numelui oraşului Iaşi. Asfel, se povesteşte că demult domnul Moldovei, Stefan cel Mare, construise un palat pe locul unde se află astăzi oraşul Iaşi. Însă, localitatea nu avea niciun nume.

Şi hotărî Ştefan cel Mare ca într-una din zile să adune Sfatul Ţării şi să se sfătuiască ce nume să-i dea zonei. Se adunară boierii şi curtenii în sala palatului în aşteptarea domnitorului, iar unul mai bătrân propuse ca cel dintâi cuvânt pe care-l va rosti domnitorul la intrarea în sală, acela să fie şi numele târgului.

Întâmplarea făcu ca în uşa sălii să fie un aprod pe care Ştefan Vodă era supărat deoarece făcuse probleme cu o zi înainte. Vodă, când îl văzu strigă la el: – Ieşi afară!, de auzi tot Sfatul Ţării.

La care bătrânul sfetnic se ridică şi înclinindu-se spuse: – Ieşi să se numească târgul, Măria Ta!

P.S. Sunt curios ce nume ar fi avut acest oraş, dacă Ştefan cel Mare ar fi spus o înjurătură! Dar acum, serioşi fiind, legenda trebuie să fie una falsă, deoarece oraşul Iaşi a fost prima dată numit într-un document din 1408, iar Ştefan cel Mare a domnit începând cu anul 1457. Doar poate că a fost un alt domnitor din secolul al XIV-lea, iar legenda adevărată a fost pusă în mod fals în cârca lui Ştefan…


Lasă un comentariu