Misterul numelui oraşului Vaslui – de unde provine el? Există vreo legătură cu „Vasile”?

  •  
  •  
  •  
  •  

Unul dintre cele mai mari mistere din istoria noastră îl constituie originea numelui localităţii Vaslui. Chiar istoricul Gheorghe Ghibănescu spunea că Vasluiul constituia unul dintre cele mai enigmatice târguri pe harta veche a Moldovei, fiindcă cel mai greu era să se lămurească originea străveche şi provenienţa numelui.

Astfel, o ipoteză arată că Vaslui înseamnă „târgul lui Vasile”, aşa cum îşi dădea cu părerea, pe la 1575, cronicarul polon Strykowslcy (care scria Vasziulacha lui Vasile), ori „târgul lui Vlasă”. O altă variantă a lui Vasziulach este, în limba poloneză, Waslowie. Tot la Vasile se referă ca şi ungurescul „Vazul”.

Se prea poate că tot „târgul lui Vasile”, în înţeles de târgul de scaun (capitală) să fie originea cuvântului Vaslui, căci şi în forma greacă „Vasilidi” tot „târgul lui Vasile” înseamnă, adică „târgul domnitorului”; în limba greacă, „Basileus” („Vasile”) înseamnă şi domnitor, rege, împărat, ceea ce ar confirma şi spusele lui Paul de Alep despre Vaslui: „Alt târg mare numit Vasiludi, adică al Principelui Vasiludi, întrucât aici a fost mai înainte capitala Moldovei”.  Aceasta, de altfel, ne-o spune şi Dimitrie Cantemir care, scriind despre Vaslui, zice că „era câteodată şi scaun domnesc”.

O altă teorie este aceea a cercetătorului Diculescu, care într-o lucrare a sa în limba germană scrie: „Vasluiul – un pârâuaş cu totul neînsemnat în Moldova, de la care şi-a luat numele un oraş şi un judeţ”. Un alt cercetător, pe nume G. Weigand, care zice că şi în Bucovina sunt două pârâuri cu numele Vaslui, susţinea şi el că oraşul Vaslui şi-a luat numele de la apă, însă crede că etimologia Vasluiului o socoate de origine cumanică.


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu