O enigmă biblică nedesluşită: unde se află Ofir, tărâmul bogăţiilor imense? De aici, regele Solomon primea comori inestimabile!


Ofir a fost renumit pentru aurul său magnific. A fost unEl Dorado” biblic, de unde regele Solomon primea o încărcătură plină de aur, argint, lemn de santal, pietre prețioase, fildeș, maimuțe și păuni, o dată la trei ani.

Locatia Ofirului nu a fost niciodată sigură, fiind căutată de mai mult de două milenii. Unde era acest loc minunat al Ofirului? Nu se ştie, adevărata locație rămânând învăluită în mister. Este încă neclar dacă Ofir era de fapt un port, un teren sau un oraș, dar locul este menționat deseori în Biblie:

* Şi anume: trei mii de talanţi de aur, aur de ofir, şapte mii de talanţi de argint curat, pentru căptuşirea pereţilor în templu (1 Cronici 29:4);
* Apoi a împodobit casa cu pietre scumpe. Aurul era din Parvaim (Ofir). (2 Cronici 3:6);
* Iar Hiram i-a trimis cu slugile sale corăbii şi robi, cunoscători ai mărilor, care s-au dus cu slugile lui Solomon la Ofir şi au luat de acolo patru sute cincizeci de talanţi de aur şi i-au adus regelui Solomon. (2 Cronici 8:18);
* În vremea aceea slugile lui Hiram şi slugile lui Solomon, care-i aduceau aur de la Ofir, îi aduseseră şi lemn roşu şi pietre scumpe. (2 Cronici 9:10);
* Argint prefăcut în foi şi adus din Tarsis; aur din Ofir; lucruri de meşter şi de mână de turnător; haina de pe ei este de iacint şi purpură: iarăşi lucru de oameni iscusiţi. (Ieremia 10:9);
* Atunci aurul tău îl vei preţui drept ţărână şi comorile Ofirului drept pietricele (Iov 22:24);
* Ea nu poate să fie preţuită nici cu aurul Ofirului, nici cu preţioasa cornalină, nici cu pietre de safir! (Iov 28:16);
* Voi face ca oamenii să fie mai rari decât aurul cel mai scump, mai căutaţi decât aurul de Ofir. (Isaia 13:12).

Precum se observă, „aurul din Ofir” este menţionat de mai multe ori în Biblie. Dar unde se află acest loc? Un indiciu interesant poate fi găsit în descrierea lui Ptolemeu, un matematician, astronom și geograf celebru al antichităţii. Potrivit spuselor sale, există o insulă, bogată în aur și situată pe coasta de sud a Africii. El este marcat pe hărțile vechi ca Zafala / Sofala, care corespunde numele orașului de pe coasta Mozambicului. Cu foarte mult timp în urmă, Sofala a fost cel mai mare port al Africii, pe acolo făcându-se comerţ cu aur și fildeș.

O referință interesantă privind Ofirul a fost făcută de călătorul arab Ibn Batuta (1304 – 1368) născut în Tangier (nordul Marocului). El relatează despre existenţa unei țări misterioase, situate dincolo de Sofala, şi numită Youfi, care sună foarte asemănător cu Ofir. Din Youfi se aduce aur la Sofala. O fi acesta legendarul Ofir?

În 1871, geologul german Carl Mauch a vizitat ruinele Zimbabwe din Rhodesia, în apropiere de lacul Victoria, și a anunțat credinţa sa că ar fi descoperit rămășițele unei cetăți din Ofir, care ar fi conținut vaste mine de aur, teoria sa fiind susținută de alţi cercetători.

Totuşi, nu doar Africa constituie locaţia preferată a misteriosului Ofir. Eupolemus, primul istoric greco-evreiesc este de părere că Ofir este o insulă în Marea Roșie. Titus Flavius Josephus, un istoric din perioada primului secol d.Hr. localizează Ofir în India, undeva în regiunea situată între fluviul Indus și China. S-a mai  sugerat, de asemenea, că Ofir ar fi trebuit să fie amplasat de-a lungul coastei Peninsulei Arabice, întrucât Ofir era fiul lui Ioctan, iar acesta era fiul lui Eber, urmaşii lui Şeba și Havila, care au fost faimoşi în perioada biblică pentru aurul lor.

Dar, locația cel mai probabilă a Ofirului este regiunea Somaliei, de pe coasta Africii de Est, aceasta fiind apropiată de Peninsula Arabică. Produsele din Ofir sunt caracteristice zonei africane (aur, fildeş etc.) și sunt similare cu cele din Punt, ceea ce sugerează Ofir și Punt pot fi localizate în aceeași regiune. Cum Punt se află zona Somaliei, este probabil că şi Ofir se afla tot acolo.

Totuşi, într-un artefact găsit în Israel, şi în care se vorbeşte de aurul din Ofir, aflăm că flotei regelui Solomon, complet încărcată cu aur și alte comori, cum ar fi de argint, pietre prețioase, maimuțe, fildeș, lemn de santal, păuni și lemn de santal, i-au trebuit 3 ani pentru a se întoarce acasă, ceea ce înseamnă că Ofirul trebuie să fi fost un loc destul de îndepărtat… Cumva în America de Sud? Şi asta pentru că în 1571, teologul Benito Montano a propus localizarea Ofirului în Peru (America de Sud), întrucât se spune că peruvienii nativi erau descendenţii lui Ofir şi Şem.


Lasă un comentariu