Naşterea Domnului nu e o sărbătoare păgână! (partea 1): Biblia nu interzice sărbătorirea Crăciunului

891

Există oameni care cred că Crăciunul e o sărbătoare păgână, neavând nimic de-a face cu Naşterea lui Iisus Hristos. Poziţia lor e una de genul: “Nu ştii că Crăciunul se bazează pe obiceiuri şi festivaluri păgâne? Aşadar, a sărbători Crăciunul înseamnă a îmbrăţişa păgânismul şi, prin urmare, a păcătui împotriva lui Dumnezeu”.

“Nimic nu e creştin la sărbătoarea Crăciunului”

Să luăm, de exemplu, câţiva autori care au scris articole în acest domeniu. Michael Schneider în articolul “E Crăciunul creştin?” spune următoarele:

“Ar putea fi şocant pentru unii, dar, după ce am cercetat câţiva ani scripturile şi istoria Bisericii, am ajuns la concluzia că nimic nu e creştin cu privire la Crăciun; de la originile sale, Crăciunul este o sărbătoare păgână. Şi asta pentru că unei sărbători păgâne i-au fost adăugate elemente biblice şi creştine.”

Rick Meisel în articolul “E sezonul pentru o sărbătoare păgână”, spune: “Ceea ce creştinismul celebrează, Crăciunul, nu este altceva decât o sărbătoare păgână la originile sale; Iisus Hristos nu are nimic de-a face cu Crăciunul”.

“Argumente” cum că Naşterea Domnului nu e o sărbătoare creştină

În general, cei care susţin că Crăciunul e o sărbătoare păgână, aduc următoarele argumente:

  • că nu există nimic scris în Biblie despre această sărbătoare;
  • că creştinii nu au sărbătorit Crăciunul decât în timpul împăratului Constantin (după 313 d.Hr.), deci la aproximativ 3 secole după Hristos, şi doar atunci Biserica creştină a introdus sărbătoarea Crăciunului;
  • că data pentru Crăciun provine din mai multe surse păgâne;
  • că creştinii care participă la Crăciun, de fapt iau parte la ritualuri păgâne.

În acest articol (care va conţine de fapt mai multe părţi) voi demonstra cât de stupidă este ideea celor care cred că Crăciunul e o simplă sărbătoare păgână. Vreau să fac aici o mică observaţie. În anul 2010 am scris o serie de articole despre “Moş Crăciun”, personajul simpatic cu barbă care aduce daruri la copii (vedeţi în prima parte https://www.lovendal.ro/wp52/mos-craciun-marele-impostor-partea-1-venerarea-zeului-pagan-thor/, precum şi celelalte  părţi). Cu adevărat “Moş Crăciun” este un personaj păgân, aşa cum am demonstrat acolo; de data aceasta, voi demonta ideea stupidă că însăşi întreaga sărbătoare a Crăciunului ar fi una păgână.

A sărbători naşterea lui Iisus nu e un lucru biblic?

Să începem, aşadar, în acest articol, cu primul argument al celor care susţin că saărbătoarea de Crăciun e una păgână: “Nu există nimic scris în Biblie despre Crăciun”. Şi voi da citire tot din Rick Meisel, care în Rick Meisel în “E sezonul pentru o sărbătoare păgână” spune următoarele:

Nu există nicăieri scris în Biblie, nicio poruncă divină conform căreia naşterea lui Hristos ar trebui sărbătorită ca o zi religioasă specială. Asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne amintim de naşterea lui Hristos şi de semnificaţia sa, dar nu ca pe o comemorare sau celebrare religioasă (…) A nu se uita că în Biblie ni se aminteşte să comemorăm moartea Sa: “Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea.” (Luca 22:19). Aşadar, a comemora moartea lui Iisus e un lucru biblic, pe când a sărbători naşterea lui Hristos nu e un lucru biblic, indiferent că sărbătorim pe 25 decembrie sau într-o altă zi (…)

Cineva ar putea spune: ‘Ştiu că Crăciunul e o sărbătoare păgână la origini, dar nu cred că e nimic greşit ca Biserica să aibă o perioadă specială în a onora naşterea lui Hristos’. Dar, de când noi, creştinii, avem dreptul de a adăuga ceva ce nu se află în Biblie? Dacă avem dreptul să adăugăm o zi de sărbătoare specială, atunci am putea adăuga încă alte zeci de mii de lucruri.”

De ce n-ar putea creştinii să sărbătorească Naşterea Domnului?

Da, e adevărat că Biblia nu porunceşte clar sărbătorirea naşterii lui Hristos şi nici nu pretind că în Biblie s-ar afla un text clar în această privinţă. Totuşi, de ce evangheliştii Matei şi Luca au inclus în evangheliile lor detalii despre naşterea lui Hristos? Nu pentru ca această naştere să fie venerată într-un fel sau altul? Nu respectă creştinii tot ce este scris în Biblie? Cu atât mai mult, de ce n-ar putea să jubileze naşterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii?

Tăcerea Bibliei cu privire la sărbătorirea Naşterii Domnului înseamnă că acest lucru ar fi ceva greşit? E adevărat că, atunci când vine vorba de sărbătorile religioase, Biblia trebuie să ofere o poruncă clară? E adevărat că a crea o sărbătoare creştină e acelaşi lucru ca şi cum l-am adăuga Scripturii?

Ridicolul biblicismului, adică a interpreta Biblia doar literalmente

Răspunsul la toate aceste întrebări este NU! A spune că creştinilor le este interzis să creeze o zi specială de sărbătoare (pentru celebrarea naşterii Mântuitorului lor, nu pentru vreun zeu obscur!), doar pentru că în Biblie nu se specifică clar acest lucru este ridicol. Dar, Rick Meisel, precum şi alţi autori care susţin această idee privind păgânismul sărbătoririi Crăciunului, de unde a luat-o? Pentru ei, există un singur cuvânt: biblicism. Acesta este un curent apărut la unii creştini, prin care ar trebui să interpretăm Biblia în mod literal şi că creştinii ar trebui să facă doar exact ceea ce spune Biblia, fără să se abată 1 cm de la ea. Biblicismul a făcut ca unii reformatori creştini radicali din secolul al XVI-lea să se debaraseze de cruci, precum şi de alte simboluri creştine, doar pentru că Biblia nu porunceşte purtarea unor asemenea lucruri.

Dar biblicismul este un curent aberant. Steve Falkenberg, profesor de psihologie religioasă, observa foarte corect: “N-am întâlnit pe nimeni care să creadă că Biblia este adevărată literalmente (n.t. adică, luând-o aşa cum este, cuvânt cu cuvânt, şi nu vorbind metaforic). Vorbind literal, Biblia spune că Pământul e plat, stă pe nişte stâlpi şi nu se poate mişca.” Şi are perfectă dreptate. Biblia trebuie interpretată şi din punct de vedere metaforic, trebuie analizată în cele mai mici detalii, fiind necesare a fi făcute o serie de corelaţii inteligente între diferite versete. O mare greşeală a celor care critică Biblia sau o interpretează greşit e să scoată din context anumite versete, să le interpreteze literalmente, fără să prezinte continuarea lor sau ceea ce vor ele cu adevărat să spună. De exemplu, cum am putea interpreta o parte din versetul 9 din Luca 23? “Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine”. Adică, literalmente vorbind, un răuvoitor ar putea să spună că Iisus i-ar îndemna pe creştini să se sinucidă, ceea ce e total aberant! Nu, Iisus îi îndeamnă pe oameni să-şi lase deoparte egoismul, egoul fiind principal adversar în cunoaşterea lui Dumnezeu.

Ca creştini, putem să face orice Biblia nu ne interzice să facem acest lucru

Revenind… nu e nimic greşit în a sărbători naşterea lui Iisus Hristos, chiar dacă în Biblie nu găsim un pasaj explicit în care să ni se spună acest lucru. Putem face acest lucru, atât timp cât acel principiu nu intră în contradicţie cu unul din poruncile explicite ale Bibliei. Căci altfel, am cădea în cealaltă extremă.

Arătaţi-mi un singur verset prin care Biblia ar interzice sărbătorirea Naşterii Domnului

Aşadar, revenind la subiectul nostru, celebrarea Naşterii Domnului contrazice vreo poruncă de-a lui Dumnezeu sau încalcă vreo învăţătură esenţială a Bibliei? NU! Absolut deloc. Iar cei care susţin contrariu să-mi arate un singur verset din Noul Testament prin care ar fi împotriva lui Dumnezeu să celebrăm naşterea Fiului lui Dumnezeu. Din contra, în Biblie ni se spune de multe ori să-l slavim pe Domnul Iisus Hristos… aceasta înseamnă că-i putem slăvi şi naşterea Sa. Bun…e adevărat, din moment ce nu ni se porunceşte în mod explicit să sărbătorim Naşterea Domnului, atunci cei care nu o fac nu păcătuiesc; dar nici cei care aleg să sărbătorească Crăciunul nu pot fi acuzaţi că ar fi păgâni sau ar păcătui!

Noul Testament ne interzice să sărbătorim orice?

Adversarii sărbătoririi Crăciunului mai au totuşi un argument biblic. În Noul Testament există un pasaj în care ni s-ar porunci să nu participăm la zile de sărbătoare: “Acum însă, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai degrabă după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă întoarceţi iarăşi la înţelesurile cele slabe şi sărace, cărora iarăşi voiţi să le slujiţi ca înainte? Ţineţi zile şi luni şi timpuri şi ani? Mă tem de voi, să nu mă fi ostenit la voi, în zadar.” (Galateni 4:9-11).

De fapt, “zile şi luni şi timpuri şi ani” la care Sf.Pavel se referă erau sărbători evreieşti, aşa cum sunt de acord marea majoritate a teologilor. Atunci când acest pasaj e plasat în contextul întregii epistole către Galateni, atunci acest lucru devine evident. Galatenii erau învăţaţi de către falşi învăţaţi că credinţa în Iisus Hristos nu era suficientă pentru a fi justificată în faţa lui Dumnezeu, şi că ei trebuie să fie circumcişi şi să urmeze Legile lui Moise. Sf.Pavel se concentrează pe această chestiune în 5:2-4: “Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc, iarăşi, oricărui om ce se taie împrejur, că el este dator să împlinească toată Legea. Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har.”

În plus, problema nu era că galatenii ţineau sărbătorile, ci că erau învăţaţi că asemenea sărbători trebuiesc ţinute pentru a fi mântuiţi, ceea ce intră în completă contradicţie cu Noul Testament prin care ni se spune că putem fi mântuiţi doar prin Domnul Iisus Hristos. Dar, în cazul Crăciunului, a sărbători Naşterea Domnului, ca un semn de slavă pentru Domnul (şi nu pentru că ar fi necesar mântuirii) nu poate fi deloc păcătos sau păgân, fiind permis de Dumnezeu.

De ce unii protestanţi nu sărbătoresc Crăciunul?

În general, doar unii protestanţi sunt cei care nu sărbătoresc Crăciunul. De exemplu, în secolul al XVI-lea, în oraşul elveţian Geneva (ce devenise calvinist), puteai fi amendat sau întemniţat pentru sărbătorirea Naşterii Domnului. În 1644, Parlamentul englez (Anglia fiind atunci o ţară protestantă) a dat o lege prin care a interzis sărbătorirea Crăciunului, ca fiind o sărbătoare păgână. Când protestanţii au ajuns în America, şi aici au fost impuse legi prin care Crăciunul nu trebuia sărbătorit. De exemplu, prin 1660, guvernarea din statul american Massachusetts decreta că oricine e prins că sărbătoreşte Crăciunul va plăti o amendă de 5 şilingi. Chiar şi în secolul al XIX-lea, pentru protestanţi sărbătoarea Naşterii Domnului nu avea în biserici nicio semnificaţie religioasă. Dar, motivul adevărat nu era pentru că unii protestanţi considerau Crăciunul o sărbătoare păgână, ci pentru că protestantismul trebuia să se lupte cu ideile impuse de Biserica Romano-Catolică, care sărbătorea cu fast Crăciunul.

Partea a doua AICI: https://www.lovendal.ro/wp52/nasterea-domnului-nu-e-o-sarbatoare-pagana-partea-2-craciunul-s-a-sarbatorit-si-inainte-de-imparatul-constantin/