Marele mister: de ce în jurul anul 500 î.Hr. clima Europei s-a răcit brusc? Un cataclism cosmic gigantic?


Scandinavia (Norvegia, Suedia şi Finlanda) – în părțile sale de nord au un climat subarctic. Aceasta înseamnă că au ierni foarte lungi și reci și veri scurte și răcoroase. Restul Scandinaviei are condiții mai puțin dure și o climă asemănătoare cu alte țări europene, deși iernile sunt adesea mai reci. Clima din Scandinavia este una dintre cele mai dure din lume. Dar nu întotdeauna a fost aşa. Undeva cu mii de ani, Scandinavia se bucura de un climat temperat, iar oamenii duceau aceeași viață ca și cei din sud.

Însă, studiul mostrelor de polen au indicat probabilitatea ca, aproximativ prin anii 500 î.Hr., clima Europei să se fi răcit brusc, din cauza unor modificări în radiația cosmică, sau a unei reduceri a câmpului magnetic terestru, sau a unui cataclism cosmic gigantic.

O mare parte a Scandinaviei a devenit rece și de nelocuit, migrații în masă făcând ca partea nordică să fie abandonată în urma lor au rămas doar renii și vulpile polare, iar triburile care au migrat spre sud – lombarzii, burgunzii, teutonii, goții – au hărțuit mereu legiunile romane. Numai o mare catastrofă ar fi putut provoca deplasarea unor populații din locurile în care trăiau din cele mai îndepărtate timpuri, făcându-le să rătăcească și să lupte.


Lasă un comentariu