Vlad Ţepeş a tras în ţeapă 500 de boieri pentru că nu ştiau istorie! Câtă determinare…


Că Vlad Ţepeş a fost un mare domnitor, extrem de viteaz şi curajos, ştie toată lumea. E adevărat însă că, în acelaşi timp, el a fost şi cam crud şi sângeros cu oricine i se opunea. De aici provine şi renumele său de „Ţepeş”, poate că nu neîntemeiat şi bazat doar pe „legende urbane”.

Era în primăvara anului 1459. În palatul domnesc din Târgovise se adunaseră peste 500 de boieri. Bucăţele erau stropite din belşug cu vinuri alese, şi, în scurt timp, minţile invitaţilor fu cuprinse de aburii grei ai alcoolului. Toată lumea se înveselea şi cânta. Numai Vlad-Ţepeş, aflat în fruntea mesei nu puse în gură nicio gură de vin.

Apoi, deodată, îşi întrebă invitaţii: “Măriţi boieri, dacă nu vă e cu supărare, câţi domni s-au perindat oare până la domnia mea, pe tronul Ţării Romaneşti?”

Răspunsurile au fost variate: unii au spus 30 de domnitori, alţii 20, iar alţii doar 7. Răspunsurile erau greşite, iar singurul răspuns corect era 14. Apoi, Vlad Ţepeş, nemulţumit profund de multitudinea de răspunsuri date, le spuse boierilor că sunt dezbinaţi şi în această chestiune, şi porunci numaidecât tragerea în ţeapă al celor 500 de invitaţi! Întemeiat sau neîntemeiat, a făcut-o…


Lasă un comentariu