Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Un mister biblic: uriaşul din Vasan

499

blankUn uriaş renumit din Vechiul Testament este regele Og al Amoreilor, conducătorul poporului din Vasan, o ţară situată la sud-est de Marea Galilee, ce era unul dintre multele regate distruse de Moise şi armata lui de evrei prădători. Evreii ce au invadat ţinuturile i-au distrus pe locuitori, mai precis au comis un adevărat genocid, fiecare bărbat, femeie şi copil fiind tăiaţi în bucăţele, urmând instrucţiunile lui Dumnezeu. Faptele sunt descrise cu mândrie în Numerii 21:33-35:

“Şi întorcându-se, au luat calea spre Vasan; iar Og, regele Vasanului, a ieşit înaintea lor cu tot poporul său ca să se războiască la Edrei. Atunci a zis Domnul către Moise: „Să nu te temi de el, că-l voi da în mâinile tale pe el şi tot poporul lui şi toată ţara lui şi vei face cu el cum ai făcut cu Sihon, regele Amoreilor, care locuia în Heşbon.” Şi l-a bătut pe el, pe fiii lui, şi pe tot poporul lui, de n-a lăsat viu nici pe unul din ai lui, şi a cuprins ţara lui.”

Unul dintre principalele oraşe ale regatului Vasan era Edrei, un oraş subteran minunat, dezvoltat pe un sistem de peşteri formate intr-un bazalt negru şi dur. Og s-ar putea să fi fost ultimul din populaţia Nephilim, care, ca urmare a superiorităţii sale, a devenit regele poporului din Vasan. Am fost impresionaţi să aflăm că, potrivit tradiţiei arabe, aceşti oameni se consideră a avea o legătură cu rămăşiţele culturii megalitice găsite în Palestina, Liban şi Iordania. Gândul referitor la o cultură megalitică este amplificat de faptul că regele Og se spune că avea un pat de dimensiuni mari, descris în Deuteronomul 3:11:

“Căci numai Og, regele Vasanului, mai rămăsese din Refaimi. Iată patul lui, pat de fier, şi astăzi este în Rabat-Amon: lung de nouă coji şi lat de patru coţi, coţi bărbăteşti.”

Potrivit unor experţi, acest „pat din fier” era un dolmen, o lespede dintr-o rocă vulcanică, ridicată peste alte pietre pentru a forma o masă. Ni s-a părut foarte important pentru că asemenea structuri preistorice sunt asociate în mod normal cu cultura megalitică din Insulele Britanice. Mărimea acestei lespezi de piatră de 9 pe 4 coţi este egală cu aproximativ 5 pe 2 metri, tipică pentru pietrele găsite în Marea Britanic. Un exemplu de astfel de dolmen se poate vedea la Llugwy pe Ynys Mon (Anglesey).

Această legătură curioasă ne face să trecem la întrebarea următoare: de unde veneau aceşti oameni şi ce puteri aveau de erau consideraţi zei?

Orgoni Crystal