Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Profetul biblic Ezechiel a prezis, cu mii de ani înainte, anul în care evreii îşi vor reînfiinţa statul Israel

199

blankPrecum se ştie, statul Israel a fost înfiinţat în anul 1948. Dar, ceea ce este mai uimitor e faptul că profetul Ezechiel se pare că a prevestit cu exactitate anul în care evreii îşi vor reînfiinţa statul lor de baştină, Israel.

Să citim mai întâi profeţiile lui Ezechiel din Biblie (Ezechiel 4:3-6):

“3. Apoi ia o tablă de fier şi o pune ca un zid de fier între tine şi cetate şi întoarce-ţi faţa spre ea, ca şi cum ea ar fi împresurată, iar tu cel care o împresori. Aceasta va fi un semn pentru casa lui Israel.
4. După aceea să te culci pe partea stângă, punând pe ea nelegiuirile casei lui Israel, şi vei purta nelegiuirile ei atâtea zile, cât vei sta culcat pe partea stângă;
5. Că Eu am să-ţi număr atâtea zile câţi ani au ţinut nelegiuirile ei, adică ai să porţi tu nelegiuirile casei lui Israel trei sute nouăzeci de zile.
6. Iar după ce vei împlini aceste zile, să te culci pe partea dreaptă şi vei purta nelegiuirile casei lui Iuda timp de patruzeci de zile, câte o zi de fiecare an ce ţi-am hotărât Eu.”

Zilele trebuie luaţi ca ani; mai întâi sunt 390 de ani, şi apoi 40 de ani. Aşadar, 390+40=430 de ani. Se aproximează că acest fragment de Biblie a fost scris între anii 593-571 î.Hr. Unii ar spune că Ezechiel a greşit profeţia, întrucât: 593-430=163 şi 571-430=141, adică, statul Israel ar fi trebuit renăscut între anii 163 î.Hr. şi 141 î.Hr. Însă, teologul Grant Jeffrey are o altă părere. Iată teoria sa:

(1) Ezechiel spune că evreii vor fi pedepsiţi 430 de ani, întrucât şi-au întors privirea de la Dumnezeu. Ca parte a pedepsei lor, evreii au pierdut controlul teritoriului lor în favoarea Babilonului. Mulţi evrei au fost ţinuţi captivi în Babilon.
(2) Babilonul a fost cucerit mai târziu de către Cyrus în anul 539 î.Hr. Cyrus le-a permis evreilor să părăsească Babilonul şi să se întoarcă în patria lor. Dar, numai o mică parte din evrei s-au reîntors. Aceasta a avut loc în jurul anului 536 î.Hr., aşa că au trecut circa 70 de ani în care evreii şi-au pierdut independenţa faţă de Babilon. Deci, au mai rămas: 430-70=360 de ani.
(3) Întrucât cei mai mulţi dintre cei exilaţi au ales să locuiască în păgânul Babilon, în loc să se întoarcă în pământurile sfinte, restul de 360 de ani au fost multiplicaţi cu 7. Motivul în aflăm tot în Biblie (Levitic 26:18: “Dacă nici după toate acestea nu Mă veţi asculta, atunci înşeptit voi mări pedeapsa pentru păcatele voastre”) – în care se arată că cei care nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu vor fi pedepsiţi, iar pedeapsa va fi multiplicată cu 7.
4. Aşa că, dacă vom înmulţi 360 cu 7, vor rezulta 2.520 de ani. Dar, aceşti ani se bazează pe vechiul calendar antic în care 1 an avea 360 de zile; aşadar, dacă vom transforma în noul calendar solar modern, vor rezulta 2.484 de ani.
5. Şi, din anul 536 î.Hr. până în 1948 (anul înfiinţării statului Israel) sunt exact 2.484 de ani!

Uimitor, nu?

Orgoni Crystal