Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Aveti un program de blocare a reclamelor

Va rugam sa ne sustineti, dezactivand programul de blocare a reclamelor. Multumim!

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO

Grădinile suspendate ale Semiramidei, una din cele 7 minuni ale lumii antice, au reprezentat de fapt o „poartă stelară” către alte galaxii sau dimensiuni?


Imagine generata de Microsoft AI

Între anii 605 şi 562 î.Hr. un măreţ rege domnea în Orientul Mijlociu, Nabucodonosor al II-lea, regele Babilonului. El a cucerit Iudeea în 587 î.Hr. În 586 î.Hr., a cucerit capitala evreiască, a distrus Templul, palatul regal și zidurile de apărare. Mulți evrei, în special meseriași și oameni de cultură, au fost deportați în Babilon. Nabucodonosor al II-lea a fost cel care a distrus Ierusalimul și i-a deportat pe evrei, eveniment relatat pe larg şi în Biblie.

Dupa ce a cucerit Ierusalimul, i-a deportat pe evrei si l-a capturat pe regele Iudeei, Ioachim, împăratul babilonian a dat poruncă să-i fie aduși vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, și pe care să-i învețe scrierea și limba Haldeilor. Printre ei erau Daniel şi Ezechiel. Daniel era un magician renumit, iar Ezechiel, un mare profet, care a avut viziunile „împărăţiei cerurilor pe pământ”, în timp ce se afla întemniţat în Babilon.

Regele Nabucodonosor este, probabil, cel mai bine cunoscut ca şi constructor al Grădinilor suspendate ale Semiramidei, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Aceste gradini au fost construite pe ruinele Turnului Babel, pe care Nabucodonosor l-a restaurat. „Babel” provine de la cuvântul „Bab-li”, care în limba babiloniană însemna „Poarta lui Dumnezeu”. Acesta este primul nostru indiciu că Nabucodonosor a încercat să construiască o „poartă stelară” („stargate”), pentru a transcende viața de pe pământ și a călători în Cosmos.

Vechiul Testament ne relatează un eveniment care ar putea avea legătură cu „poarta stelară” pe care regele Nabucodonosor a construit-o. Este vorba de visul regelui, pe care Daniel încearcă să-l dezlege:

1. Eu, Nabucodonosor, stam fără de grijă în casa mea şi bucuros de viaţă în patul meu.
2. Am visat un vis care m-a înspăimântat; şi gândurile mele când stam culcat în patul meu şi vedeniile pe care le-am avut m-au frământat adânc.
3. Şi am poruncit să mi se aducă în faţa mea toţi înţelepţii din Babilon, care să-mi tâlcuiască visul.
4. Atunci au sosit tâlcuitorii de semne, prezicătorii, caldeii şi cititorii în stele şi le-am spus visul, dar ei nu mi-au dat tâlcuirea lui.
5. Iar în cele din urmă s-a înfăţişat înaintea mea Daniel, al cărui nume este Beltşaţar, după numele dumnezeului meu şi care are în al Duhul Dumnezeului celui Sfânt şi i-am spus visul:
6. „Beltşaţar, tu, mai-marele tâlcuitorilor de semne, tu, cel în care ştiu că locuieşte Duhul lui Dumnezeu celui Sfânt şi că nici o taină nu-ţi este grea, ia aminte la visul pe care l-am visat şi spune-mi tâlcuirea lui!
7. Vedenia pe care am avut-o, când eram culcat în patul meu, a fost: „Mă uitam şi iată un copac în mijlocul pământului, înalt foarte.
8. Copacul creştea şi era puternic şi vârful lui ajungea până la cer şi se putea vedea până la capătul pământului.
9. Frunzişul lui era frumos şi roadele lui multe, şi hrană pentru toţi se afla în el. Sub el căutau umbră fiarele câmpului, iar în ramurile lui îşi făceau cuiburi păsările cerului şi din el se hrăneau toate vieţuitoarele.
10. Priveam în vedenia pe care am avut-o, când eram în patul meu şi iată un înger, un sfânt, se cobora din ceruri;
11. El a strigat cu glas tare şi a poruncit aşa: Doborâţi copacul şi tăiaţi-i crengile, scuturaţi frunzele lui şi împrăştiaţi roadele lui, ca animalele să fugă de sub el şi păsările din frunzişul lui!
12. Iar butucul şi rădăcinile să rămână în pământ în legături de fier şi de aramă, în iarba câmpului! Din roua cerului să fie udat şi cu dobitoacele câmpului să împartă iarba pământului.
13. Inima lui să nu mai fie inimă de om, ci o inimă de dobitoc să-i fie dată şi şapte ani să treacă peste el!
14. Această hotărâre se sprijină pe porunca îngerilor, iar porunca sfinţilor este ca să cunoască cei vii că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, pe care o dă cui vrea şi poate să ridice peste ea pe cel mai de jos dintre oameni.
15. Acesta este visul pe care l-am visat eu, regele Nabucodonosor, iar tu, Beltşaţar, spune tâlcuirea lui, căci toţi înţelepţii regatului meu nu pot să-mi facă cunoscută tâlcuirea. Tu însă eşti în stare, fiindcă ai în tine Duhul Dumnezeului celui Sfânt”.

Nabucodonosor viseză un copac mare, care ajungea până la cer, ceea ce simbolic constituie o „poartă stelară” care să facă legătura între Pământ şi alte regiuni ale Cosmosului. „Porţile stelare” există şi nu doar în seriale şi filme SF. Iar acest lucru este cunoscut de o mână de oameni, însă vor ca informaţia să fie ascunsă de restul omenirii…


Lasă un comentariu