Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Un mare mister din vechime: este Biblia plină de exemple de întâlniri cu extratereştri şi OZN-uri?

500

Biblie OZN3 tipuri de OZN-uri în Biblie?

Potrivit ufologilor care au cercetat sfintele scripturi în căutarea unor eventuale descrieri ale vizitelor extraterestre, scriitorii din timpurile biblice erau net dezavantajaţi în ceea ce priveşte descrierea unor nave sofisticate. În lipsa unor termeni mai elocvenţi, ei au recurs la un cuvânt care denumea propriile lor mijloace de transport: „car”. Ufologii care au analizat cu atenţie textele biblice au descoperit trei tipuri de obiecte folosite ca vehicule de entităţile celeste:
1. obiecte în formă de roată sau disc, descrise de Iezechiel;
2. care de foc, menţionate în a doua Carte a Regilor;
3. carul învăluit în nori, descoperit în scrierile lui Moise, Daniel, David, Matei, Pavel şi Ioan; în Cartea a Doua a Regilor 2:11-12, 6:17.

În Psalmi 68:17, autorii Vechiului Testament descriu o navă cosmică identificată drept „un car de foc”, pus în mişcare de motoare numite „cai de foc” şi de „vizitii” (piloţi). Ridicarea carului este descrisă ca „un vârtej de vânt”. În Cartea a Patra a Regilor, 2:1 se scrie: „Şi a fost că atunci când Domnul era să-l ridice pe Ilie în vârtej de vânt, ca şi cum ar fi Ia cer, Ilie şi Elisei au plecat din Ghilgal…” după cum în 2 : 11 : „…iată, un car de foc şi cai de foc i-au despărţit unul de altul: în vârtej de vânt, Ilie era luat prin ridicare, ca şi cum ar fi fost la cer…”

Patru piloţi cosmici…

În Zaharia 6:1-7, patru piloţi cosmici sunt trimişi în tot atâtea care de foc (nave spaţiale), care apar dintre doi munţi. Profetul Zaharia află că fiecare vizitiu primise poruncă să zboare într-o parte diferită a ţării:

“1. Şi am ridicat iarăşi ochii mei şi m-am uitat. Şi iată că ieşeau patru care dintre doi munţi şi munţii erau de aramă.
2. La carul cel dintâi erau înhămaţi cai roşii, iar la carul cel de-al doilea erau înhămaţi cai negri.
3. La cel de-al treilea car erau înhămaţi cai albi, iar la cel de-al patrulea, cai bălţaţi, puternici.
4. Şi mi-am luat îndemnul şi am zis către îngerul care grăia cu mine: “Ce sunt acestea, domnul meu?”
5. Atunci mi-a răspuns îngerul şi mi-a zis: “Acestea sunt cele patru vânturi ale cerului, care ies după ce s-au înfăţişat înaintea Stăpânului a tot pământul.
6. Caii roşii înaintează spre ţara de la răsărit; cei negri înaintează spre ţara de la miazănoapte; cei albi înaintează spre ţara de la apus, şi cei bălţaţi înaintează spre ţara de la miazăzi.
7. Puternici, ei înaintau nerăbdători să străbată pământul. El le-a zis: “Plecaţi şi cutreieraţi pământul!” Şi ei au cutreierat pământul”.

Potrivit Bibliei, celor patru piloţi extratereştri li se ceruse „să meargă încoace şi-ncolo pe Pământ”. O versiune modernă a Bibliei raportează că ordinul ar fi fost „Mergeţi şi patrulaţi peste Pământ”.

OZN-uri sub formă de nori!

Moise menţionează frecvent prezenţa carelor apărute sub forma unor nori: „Domnul a coborât într-un nor”, „Domnul a apărut într-un nor”, „Domnul mergea în fiecare zi înaintea lor ca un stâlp de fum, spre a le arăta drumul, iar noaptea ca un stâlp de foc”. Profetul Daniel a fost un alt personaj biblic ce descrie folosirea unui car sub formă de nori, ca mijloc de transport cosmic.

Geneza biblică = inginerie genetică?

Alţi ufologi afirmă că dacă vom citi povestea creaţiei din Facere din perspectiva actualelor cunoştinţe de inginerie genetică pe care le deţine omenirea, legăturile stabilite între Fiii lui Dumnezeu şi frumoasele fiice ale oamenilor dobândesc o altă interpretare: „Iar după ce au început a se înmulţi oamenii pe pământ şi li s-au născut fiice, fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, şi-au ales dintre ele soţii, care pe cine a voit… în vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime.” (Facerea 6:1-4).

Dacă aceşti îngeri căzuţi, despre care se vorbeşte în Facerea au fost de fapt savanţi extratereştri, desfăşurând experimente pe femelele noii rase de Homo sapiens, ei executau o directivă a Zeilor Stelari, de a da omenirii primitive un avânt genetic. Termenul ebraic pentru semizei – sau „viteji din vechime”, despre care se spunea că ar fi fost vlăstarele Fiilor lui Dumnezeu şi ale fiicelor oamenilor este Nephilim. Interesant e faptul că termenul folosit pentru a-i denumi pe adevăraţii giganţi, cu referire la statură, era rephaim. Israeliţii au găsit asemenea giganţi printre locuitorii din Canaan, în Palestina. Printre ei se numărau şi anakimii din Philisa şi emimii din Moab. Goliat era un gitit, un om foarte înalt şi voinic, dar el nu era un nephilim.

În Cartea lui Enoh (7 :12), apocrifă, aflăm mai multe despre entităţile nepământene care le doresc pe Fiicele oamenilor: „Pe când copiii oamenilor se înmulţiseră în acele zile s-a făcut că fiicele lor s-au născut graţioase şi frumoase. Şi atunci, când îngerii, copiii Cerurilor, le-au văzut, s-au îndrăgostit de ele; şi ei şi-au spus unii altora: Să ne alegem femei din rasa oamenilor şi să avem copii cu ele”.

Explozii nucleare în Biblie?

Cercetătorii care consideră că Biblia conţine multe pasaje referitoare la vizite extraterestre susţin adesea că „zeii” din alte lumi ar fi putut provoca distrugerea Sodomei şi a Gomorei, sugerând că aceste două oraşe ar fi fost distruse de o explozie nucleară antică. Tot ei mai menţionează şi alte texte antice care descriu maşini zburătoare, tehnologie avansată şi arme terifiante, mânuite de zei.

Orgoni Crystal