Secretul Evangheliei lui Marcu: cine a schimbat sau adăugat ultimele 12 versete din această evanghelie?

 • 97
 •  
 •  
 •  
  97
  Shares

Evanghelia lui Marcu are mai multe finaluri diferite. Varianta cea mai scurtă se găseşte în cele mai vechi manuscrise ale acestei evanghelii, toate terminându-se la versetul 16:8: „Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.” Manuscrisele de mai târziu ale Evangheliei lui Marcu conţin unele versete suplimentare, nu mereu aceleaşi, care, aparent, au fost adăugate mai târziu Evangheliei. Cu excepţia unor mici variaţii, aceste adăugiri ulterioare au creat trei finaluri diferite ale Evangheliei lui Marcu. Autorii acestor finaluri n-au fost identificaţi niciodată.

Mai multe teorii au fost invocate pentru a explica finalurile diferite ale Evangheliei lui Marcu:
Teoria 1) Finalul original (dincolo de versetul 16:8) a fost pierdut accidental. Mai târziu, s-a observat oprirea bruscă a relatării lui Marcu, aşa că unii au încercat inventarea unui final cât de cât acceptabil.
Teoria 2) O persoană necunoscută a eliminat intenţionat finalul iniţial, prin reducerea manuscrisului la versetul 16:8.
Teoria 3) Autorul Evangheliei a murit înainte de a putea termina Evanghelia, oprindu-se la versetul 16:8.
Teoria 4) Autorul Evangheliei s-a oprit intenţionat la versetul 16:8, chiar dacă povestea pare neterminată pentru majoritatea oamenilor.

Posibilă pierdere a finalului original al Evangheliei lui Marcu este regretabilă, deoarece mulţi cercetători biblici consideră Evanghelia lui Marcu cea mai timpurie şi mai de încredere Evanghelie. Este regretabil, de asemenea, că aparenta pierdere a textului original apare într-un punct critic din poveste, în duminica de Paşti, după ce Maria Magdalena şi alte două femei descoperă că mormântul lui Iisus este gol.

Unii cercetători cred că lipseşte chiar şi o parte a versetului 16:8, căci pare a se opri în mijlocul unei propoziţii. Dacă este adevărat, acest lucru ar fi o dovadă puternică pentru prima teorie, cea a pierderii accidentale a textului. Totuşi, sunt unii care cred că aşa ceva este imposibil să se întâmple, din moment ce vechile manuscrise erau rulate cu al lor capăt de final către interior, şi astfel probabilitatea de a se rupe era minimă.

Mai există şi o altă teorie conform căreia cineva a distrus în mod intenţionat finalul iniţial, pentru că acesta ar fi fost incompatibil cu unele credinţe creştine de bază. Desigur, acest lucru este doar o speculaţie, deoarece nu există nicio dovadă directă pentru a sprijini o astfel de idee. Dacă cineva ar fi decis să distrugă finalul pentru motivul mai sus menţionat, el nu ar fi ales versetul 16:8 ca punct de tăiere, pentru că ar fi creat şi mai multe inconsecvenţe. De exemplu, versetul 16:7 indică faptul că ucenicii vor trebui să meargă în Galileea pentru a vedea pe Iisus înviat, în timp ce restul de 3 evanghelii spun că El a fost văzut în Ierusalim. Şi în versetul 16:8 din Evanghelia lui Marcu se spune că femeile nu au zis nimănui despre găsirea mormântului gol, în timp ce în alte evanghelii se spune că femeile au povestit asta unui ucenici de-a lui Iisus.

Dacă într-adevăr finalul original a fost pierdut sau distrus, probabil că acest lucru s-a întâmplat în termen de câţiva ani după ce Evanghelia a fost scrisă. În caz contrar, evangheliştii Matei şi Luca, care, cel mai probabil au folosit ca sursă copii ale Evangheliei lui Marcu, ar fi inclus versiunea sa originală de final în evangheliile lor. De asemenea, o perioadă mai lungă de timp în care ar fi supravieţuit Evanghelia originală a lui Marcu ar fi permis executarea mai multor copii ale ei, şi astfel, acest lucru ar fi spori şansele ca finalul iniţial să supravieţuiască.

Unii cercetători cred că Marcu s-ar fi oprit intenţionat la versetul 16:8…dar aceasta ar însemna că versiunea originală a evangheliei nu descrie nicio apariţie post-înviere a lui Iisus.

Evanghelia lui Marcu se opreşte în prezent la versetul 16:20, adăugându-se astfel 12 versete. Cum aceste 12 versete suplimentare nu se află în cele mai vechi manuscrise, şi sunt scrise într-un stil diferit, probabil că ele n-au făcut parte din Evanghelia originală a lui Marcu. Dar mulţi oameni nu ştiu asta şi le acceptă ca fiind autentice.

Unele informaţii importante despre Evanghelia lui Marcu ar fi fost descoperite în 1958, la mănăstirea Mar Saba de lângă Ierusalim.
Descoperirea se referă la o posibilă copie a unei scrisori vechi, scrisă de Clement din Alexandria, în care el citează două pasaje dintr-o versiune anterioară necunoscută de Marcu. Deşi au fost ridicate întrebări despre autenticitatea acestei scrisori, majoritatea cercetătorilor cred că ea este adevărată. Conform epistolei, această versiune a lui Marcu a fost numită „Evanghelia secretă a lui Marcu” şi doar un număr mic de oameni au văzut-o vreodată. Deoarece conţine pasaje suplimentare, se pare că a existat o versiune mai lungă a evangheliei.

Ar fi interesant dacă cercetătorii ar putea da în final de versiunea completă şi originală a Evangheliei lui Marcu.


 • 97
 •  
 •  
 •  
  97
  Shares

Lasă un comentariu