„Paris în secolul al XX-lea”, o altă carte vizionară a lui Jules Verne, în care acesta ghiceşte pur şi simplu ce se va întâmpla peste un secol în Paris!


paris sec 20Acum peste 3 ani, scriam în acest articol (https://www.lovendal.ro/wp52/jules-vernes-mai-tare-ca-nostradamus-sau-inca-o-dovada-ca-americanii-n-au-fost-pe-luna/) despre cât de mare vizionar a fost Jules Vernes, care a descris înainte cu un secol o călătorie de pe Pământ pe Lună cu aproape aceeaşi parametri tehnici cu care ea a avut loc în 1969. Astăzi o să prezint o altă viziune a marelui scriitor francez.

În romanul său de tinereţe, Parisul în secolul XX (scris în anul 1863), Jules Verne anticipează atât de bine tabloul Parisului modern în aşa măsură că poate numai mici corecturi ar mai putea fi făcute. În Parisul anilor 1960 circulau metrouri silenţioase automatizate, automobile şi taximetre alimentate cu gaz, comunicarea datelor la distanţă se face prin telegrafia fotografică (Fax), străzile sunt luminate electric, există automate capabile să scrie prin impulsuri electronice, se compune muzică electronică, iar delincvenţii sunt executaţi pe scaunul electric.

Previziunea autorului merge atât de departe, încât acesta desene cu lux de amănunte casele automate care dispun de mecanisme electronice de înregistrare a produselor şi înscrierea automată a preţului (computerul de casă cuplat cu scanerul), case de bani care se autoblochează în caz de necesitate şi care pot fi deblocate numai printr-un cod special ştiut numai de casier. Operaţie bancare sunt asistate de un mecanism electronic inteligent (contabilitate computerizată), iar rezultatele acestor operaţii complexe sunt expuse pe panouri de afişaj electronic, putând fi urmări graţie tridimensionalităţii caracterelor din diferite unghiuri.

Incredibil!


Lasă un comentariu