O mare întrebare fără răspuns: Există o inteligență a materiei sau chiar o inteligență siderală?


Imagine: flickr.com (Commons Creative – free)

Pe o anumită treaptă a evoluției inteligenței sale, omul a început să se întrebe ce se află dincolo de el, dincolo de orizontul privirilor lui, unde începe și unde se stârșește lumea, Universul. Geocentriștii antici au situat omul în centrul Universului, reducând și raportând totul la el. Heliocentriștii renascentiști au reașezat Pământul la locul lui în Univers și și-au ațintit privirile spre Marele Infinit. Apoi a venit Einstein care, sintetizând datele cunoașterii din fizica până la acea dată, a creat o deschidere fără precedent în cunoașterea Universului.

Descoperirile științifice moderne modifică substanțial concepția noastră despre Univers. De la concepția simplistă, unidimensională, care susținea existența unui Univers unic – Universul fizic – s-a ajuns în prezent la ipoteze și concepții polinucleare ce susțin ideea existenței mai multor universuri, fie organizate ierarhic, evolutiv (Universul fizic, Universul biosic, Universul psihic, Universul noesic – vezi Teoria biostructurală a acad. E. Macovschi), fie existând în paralel (materie-antimaterie) sau chiar coexistând in același spațiu cosmic (Univers material-Univers atemporal – prof. R.Gott).

Daca exista mai multe universuri, atunci, în mod similar, ar exista și mai multe forme de viața și inteligență? Sunt viața și psihicul forme progresive de organizare și evoluție ale Universului? Există o inteligență a materiei sau chiar o inteligență siderală? Este inteligența o formă superioară de concentrare a materiei în Univers? Se poate emite ipoteza distribuției pulsatorii a impurilor conștiente in Univers? Poate fi privit psihicul ca mișcare cosmică negentropică? În concepția evolutivă asupra Universului, dacă privim creierul uman și inteligența ca materie concentrată, atunci gradul de organizare inteligentă a materiei devine dimensiune a timpului? Iată întrebări la care este greu de dat un răspuns acceptabil în prezent.


Lasă un comentariu