Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Interacţionăm cu un Univers mai complex decât al nostru, în care există o memorie a tuturor evenimentelor trecute, prezente şi viitoare?

282

blankCel mai mare fizician din toate timpurile, care era şi un mare iniţiat – poate chiar iniţiatul numărul 1 – Hermes Trismegistus, spunea că viaţa nu are nici început, nici sfârşit, nici naştere, nici moarte, că ea era eternă şi exista în toate lucrurile, atât în bobul de nisip, cât şi în creierul unui preot. El a rezumat această doctrină în celebrul postulat: „Ceea ce se află în partea de sus este ca ceea ce se află în partea de jos. Tot este în tot.”

Pentru fizicianul Jean Charon, toate fenomenele Universului au o origine comună, însă nimeni nu a reuşit să străpungă structurile intime şi raţiunile profunde ale vieţii. Din haos, Materia misterioasă a devenit corpusculi elementari, apoi, printr-o serie de procese complexe, a luat o structură atomică. După ce a fost făcut primul pas, atomul a trecut apoi la stadiul de moleculă, apoi de elemente chimice simple, compuse etc. După aceea a luat naştere viaţa, controlabilă; Jean Charon o numeşte: Viul. El presupune apoi că structurile şi legăturile au fost determinate de raţiunile unei „amintiri”, unite în mod fundamental cu Viul prin „câmpul mnemonic” sau memoria trecutului specific.

În relativitatea generală, spaţiul-timp este curbat în apropierea unei zone cu o mare densitate de energie. Jean Charon este de părere că spaţiul, în interiorul unei structuri ADN, dacă se supune acestei legi, se poate curba astfel încât să formeze un cerc care ar închide undele electromagnetice ale informaţiilor sale. Acest fenomen ar fi valabil atât pentru celulele vegetale, cât şi pentru cele animale, care sunt identice.

Fizicienii noştri, prin experienţele şi speculaţiile lor, l-au regăsit pe Hermes Trismegistus şi tezele sale. Ei cred că energia eternă, infinită, psihică şi inteligentă preexistă în toate universurile. În mod spontan, ea se transformă în materie (condensare, transmutare a joulilor în corpusculi): corpusculi elementari care prin procese complexe succesive reuşesc să se structureze în atomi de hidrogen, oxigen, carbon etc. Astfel ar lua naştere materia vizibilă, de la bobul de argilă la galaxia uriaşă.

În această ipoteză ne putem imagina că materia, fiind în domnia creatului, fapt care este cel mai aproape de timpurile originare, este încă locuită de toată energia imaginabilă, supusă unor legi în care spaţiul în patru dimensiuni este vecin cu zero. Materia ar avea privilegiul de a poseda o memorie a timpurilor viitoare, care ar fi cartela sa perforată, programul său. Memoria tuturor timpurilor poate fi pusă în paralel cu memoria akashică a Universului, în mod misterios cunoscută de spiritualiştii iniţiaţi. Pentru fizicieni, fenomenul ar fi legat de cel al spaţiului-timp, care, după cum s-a menţionat mai sus, este curbat de câmpuri puternice de energie, aşa cum fotonul este curbat în drumul său, atunci când trece prin apropierea unui stele. Dacă energia este foarte mare, curba ia forma unui cerc din care fotonul şi spaţiul nu mai pot ieşi. Astfel, undele memoriei viitorului s-ar putea închide singure.

Înregistrarea cromozomică a tuturor informaţiilor care se regăsesc în principiu-viaţă este probabil de ordine şi de unde electromagnetice sau, mai exact de axe magnetice concentrice, dintre care originalul, închis, dezvoltă, după Einstein, treizeci de miliarde de ani-lumină. Aceste unde ale memoriei transportă amintirea a tot ceea ce se întâmplă, a tot ceea ce s-a întâmplat şi a tot ceea ce se va întâmpla. Undele închise în cercul magnetic (benzi magnetice) al cromozomilor-memorie, care aparţin unui Univers mai complex şi mai complet decât al nostru conţin amintirea timpurilor trecute, prezente şi viitoare.

Pe scurt este posibil dacă nu probabil, ca biologii să descopere mâine că natura secreta a vieţii şi fenomenul cromozomic sunt guvernate de nişte legi superioare in care spaţiul în patru dimensiuni este diferit de cel pe care îl cunoaştem noi, adică în care viitorul şi trecutul sunt absorbite de un alt timp…

Orgoni Crystal