Din secretele cavalerilor templieri, moştenite de la atlanţi: “Omul face parte din Creator”


Bernard de Clairvaux (1091-1153), cunoscut şi ca Sf.Bernard, a fost un celebru călugăr francez, al cărui nume e legat de Cavalerii templieri, organizație al cărei inspirator a fost. Se spune că Bernard de Clairvaux a primit un mesaj ceresc prin care i s-a transmis cum să deschidă piramida câmpului spiritual cosmic (Cronica Akasha), prin care i s-a relevat mersul întregii geneze, de la început până la sfârşit, prin aceasta fiind transpus în situaţia nu numai să înţeleagă legile spirituale, ci şi să descifreze scrisul şi limba atlanţilor. Astfel, numai el şi însoţitorii săi – cărora le-a putut face înţeles conţinutul – au putut să valorifice şi să folosească ştiinţa atlantă. Atlanţii îşi construiseră întreaga ştiinţă pe o limbă-piramidă, un gen de limbă-universal geometrică, întrucât nu ştiau cine va da într-o zi peste scrierile lor şi ce limbă se va vorbi atunci. Iar cine deţine această cheie, acela poate să descifreze în orice limbă orice literă şi orice nume, în cea mai adâncă semnificaţie pentru viaţă. Prin urmare, aşa se face că templierii au aflat despre această ştiinţă şi au primit informaţii despre planul creaţiei, înţelegând mecanismele pe care le ascunde viaţa în ea.

Cavalerii templieri cunoşteau legile fizice ale Cosmosului

Prin studiul textelor atlante, cavalerii au fost iniţiaţi în legile fizice ale cosmosului după care a luat naştere universul şi în virtutea cărora acesta există şi astăzi. Ei au aflat că apariţia a tot ce este în natură se datorează acţiunii unui Creator (Dumnezeu) care există în mod real, şi că toate fiinţele au fost create prin „forţa ideilor” lui Dumnezeu. Ei au mai înţeles şi de ce sufletele făpturilor cărora Dumnezeu le-a dat viaţă au trebuit să se integreze în materie şi că numai pe această cale poate fi desăvârşit proiectul creaţiei. Să cercetam mai îndeaproape această afirmaţie.

Câmpul spiritual cosmic şi particulele myon neutrino

Din textele atlante rezultă că există o aşa-numită supă primordială – un câmp spiritual cosmic, compus în principal din cele mai mici particule, aşa-numiţii myon neutrino şi că acestea se manifestă în făpturile create prin forţa gândului lui Dumnezeu. Aceşti myon neutrino se unesc între ei după anumite legi fizice, formând o unitate statică existentă material, pe care omul din ziua de astăzi o parafrazează prin noţiunea de „suflet”.

În această unitate de „molecule-suflete” este cuprins nu numai planul vieţii de acum, ci – holografic în fiecare moleculă-suflet manifestat orientativ ca frecvenţă a oscilaţiei -toate vieţile pe care un om, de la crearea făpturii sale, le-a trăit ca individualitate de factură specială sau integrat în materie, ca sistem biologic.

Creatorul înseamnă că l-a plăsmuit pe om, adică sufletul, în aşa fel încât acesta să posede forţa ideilor şi prin aceasta să devină el însuşi creator. Templierii au aflat că întregul cosmos este umplut integral cu molecule structurate. Aceste molecule sunt clasificate de fizica cuantică drept myon şi tau.

Myonii, din care se compune câmpul spiritual cosmic, câmpul conştiinţei – denumit şi câmp eteric în Cronica Akasha sau/şi câmp morfogenetic, sunt moleculele care prin forţa ideilor, care dă naştere la mişcarea de oscilaţie moderată, se modifică în aşa fel încât, prin schimbarea oscilaţiei, reprezentarea exactă se manifestă holografic.

Condiţionat prin această interacţiune – deoarece toate moleculele sunt legate între ele şi totul se înlocuieşte permanent şi împreună – tot ce există în câmpul spiritual cosmic, datorită oscilaţiei moderate, este legat perfect laolaltă. Aceasta înseamnă că sistemul biologic al omului este influenţat întotdeauna şi în orice moment pozitiv sau negativ prin frecvenţa oscilaţiilor mediului său înconjurător. În ultima instanţă, acesta este un argument pentru ceea ce „vechii” mistici repetau în permanentă: „Totul este unul, iar unul este totul.”

Myonii sunt elementul purtător pentru reprezentările exacte pe care le imaginează omul. Aceasta înseamnă că fiecare reprezentare exactă pe care o creează omul radiază în câmpul spiritual cosmic. Dacă în proiectul omului este vorba de un plan „neraportat la prezent”, care nu poate fi retrimis ca feedback într-o formă sau situaţie existentă, atunci această idee devine parte componentă a câmpului spiritual cosmic şi acţionează asupra existenţei omului până când este transformată într-o formă materială sau într-o situaţie de viaţă trăită.

Exprimat mai simplu: cavalerilor templieri li s-a arătat că forţa ideilor, cu care omul îşi creează formele de gândire, este cel mai important lucru pe care el îl posedă. Fiecare idee care este gândită devine parte componentă a câmpului spiritual cosmic, prin transmiterea frecvenţei se extinde în formă sferică în întregul cosmos şi prin aceasta este solidar răspunzătoare de tot ce se întâmplă în cosmos.

Întrucât omul constă el însuşi numai din atomi şi molecule, compuse la rândul lor din myoni, prin ideile sale este deopotrivă răspunzător pentru starea acestei lumi – negativă sau pozitivă.

„Moştenirea atlantă”

Helga Hoffmann-Schmidt scrie despre aceasta în excelenta sa operă „Moştenirea Atlantidei”, care de asemenea conţine ştiinţa originală a templierilor:

„Ei au înţeles că omul constă din sisteme in care sufletul material-spiritual, memoria (de înregistrare a ideilor), asemenea corpului fizic şi corpului psihic formează trei domenii – iar existenţa sa, integrată în spiritul material, conform legii rezonanţei trebuie să se întruchipeze tot timpul într-un corp fizic nou – atâta timp cât nu mai există forme de gândire, pe care însuşi omul le-a creat, ‘neraportate la prezent’ şi înţelege că trebuie să fie materializate.

Înainte de toate, ei au recunoscut – asa cum recunoscuserâ deja înţelepţii antici ai multor culturi şi misticii diferitelor epoci – că TOTUL ESTE UNUL şi UNUL ESTE TOTUL; că întreg cosmul este umplut cu particule inimaginabil de mici, care au structura a două piramide unite la vârfuri.

În fizica actuală aceste molecule sunt cunoscute ca neutrino myon, tau şi electron, care în ansamblul lor formează ‘câmpul spiritual cosmic’ şi umplu orice spaţiu liber. Aceasta înseamnă că TOT ce există – indiferent dacă îl parafrazăm prin noţiunile de ‘materie’ (material) sau ‘imaterial’ (spiritual) – din şi în acest ‘câmp spiritual cosmic’, adică în aceste molecule, este legat împreună şi se condiţionează reciproc.”

În concluzie, redus la o singură frază se poate spune că această ştiinţă atlantă demonstrează un lucru: omul deţine forţa ideilor şi prin aceasta este el însuşi creator – da, el nu este doar parte a creaţiei, ci parte a Creatorului!

ATENTIE! Intrucat nu toate sursele sunt de incredere si, uneori, este foarte greu pentru a fi verificate, unele articole de pe site-ul lovendal.ro trebuie sa fie luate cu precautie. Site-ul acesta nu pretinde ca toate articolele sunt 100% reale, scopul fiind acela de a prezenta mai multe puncte de vedere si opinii asupra unui anumit subiect (chiar daca acestea par a fi contradictorii). Asadar, erorile si ambiguitatile nu pot fi excluse complet. Prin urmare, nu ne asumam nicio responsabilitate pentru actualitatea, acuratetea, caracterul complet sau calitatea informatiilor furnizate. Utilizatorii folosesc continutul acestui site pe propriul risc.

Lasă un comentariu

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Aveti un program de blocare a reclamelor

Va rugam sa ne sustineti, dezactivand programul de blocare a reclamelor. Va multumim!

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock