Churchill: “Nu mă pot ocupa decât de un singur rahat la un moment dat!”

182

churchill8În cadrul coaliţiei din timpul războiului, prim-ministrul Marii Britanii, W. Churchill, le-a atribuit unor laburişti câteva posturi mai ceremonioase, dar mai puţin însemnate. Una dintre aceste „trufandale“ a fost postul de „Lord al Sigiliului Privat“, în a cărui responsabilitate intra supervizarea documentelor de stat.

Pe un anumit document, era nevoie de semnătura prim-ministrului, aşa că Lordul Sigiliului Privat şi-a trimis tânărul aghiotant în căutarea lui Churchill. Churchill a fost descoperit, în cele din urmă, la toaleta Camerei Comunelor, unde prezenţa i-o semnala norul de fum ce ieşea de după uşa unei cabine.

– Domnule prim-ministru, a spus aghiotantul, bubuind în uşă, Lordul Sigiliului Privat vrea să-i semnaţi imediat un document important pentru Coroană. Churchill, agasat de faptul că îl sâcîie un om pe care credea că îl aşezase frumuşel într-un colţ, a zbierat: – Spune-i Lordului Sigiliului Primat că sunt sigilat în privata mea. După care a completat: – Şi nu mă pot ocupa decât de un singur rahat la un moment dat!