Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Cele şase mâini din „capela mamuţilor” – un incredibil desen preistoric

240

blankPeştera Pech-Merle (din Franţa), cuprinzând „capela mamuţilor”, este unul din marile temple ale preistoriei. A fost explorată între anii 1920-1922 de către abatele Lemozi, care a găsit oseminte de urşi ai cavernelor şi urme roşii de palme.

Desenele celor zece mamuţi ai „capelei” apar pregnant. Ele sunt urmate de desene de bizoni, bovidee şi imaginea unui cal. În „sala mâinilor negre”, apar două iepe de mari dimensiuni, conturate cu negru. Pentru a desena capul celei din dreapta artistul a folosit o ieşitură din stâncă. Şase amprente de mână, executate îngrijit cu negru, înconjoară această minunată şi celebră compoziţie.

O altă peşteră cu multe urme de palme este aceea de la El Castillo. A fost descoperită în anul 1903 de Alcade del Rio. Pe peretele primei săli se află o friză de mâini colorate. Abatele Breuil, care a studiat grota în 1906, a descoperit 35 de mâini stângi şi doar 9 mâini drepte, toate pictate prin pulverizare. Această peşteră mai conţine şi numeroase picturi de animale: bizoni deasupra frizei mâinilor, cu un cal şi o căprioară; mai departe, un elefant splendid vopsit în roşu printre ciudate discuri, tot roşii.

„La Castillo – scriu Henri Breuil şi Lilo Berger-Kirchner – desenele gravate prezintă un mare interes din punct de vedere artistic; câteva capete de ţapi şi cai, mai grosiere, aparţin aurignacianului. Minunatele desene magdaleniene reprezentând cerbi şi căprioare sunt frecvente la Castillo… Câţiva bizoni şi alte bovidee aparţin perioadelor post-magdaleniene şi multe desene schematice sunt din perigordian.”

blank

Orgoni Crystal