Ce s-a întâmplat cu profetul Enoh, care era om? A fost luat „la cer” şi s-a transformat în arhanghel?


În Biblie (Geneza) există un fragment dedicat urmăririi descendenței lui Adam și Eva. Există 8 paragrafe care subliniază descendența fiecărui fiu prim născut (fără Cain și Abel ) și apoi, într-al nouălea paragraf este vorba despre Noe. Cele 8 paragrafe despre care vorbesc despre descendenţii lui Adam până la Noe sunt dedicate lui Set, Enos, Cainan, Mahalalel, Iared, Enoh, Matusalem și Lameh. Toate paragrafele sunt destul de asemănătoare și urmează acest model: „…. a trăit …. ani și a născut …. După ce a născut …., a trăit …. ani și a născut fii și fiice. Deci toate zilele lui …. au fost …. ani, iar el a murit”.

Și se spune asta pentru toți cei 8, cu excepția lui Enoh, care a fost descris ca fiind „plăcut lui Dumnezeu”, și, în loc să spună „și a murit la vârsta de….”, se zice că „nu a fost găsit”, pentru că Dumnezeu „l-a luat”. Aşadar, ce s-a întâmplat cu Enoh? A mai murit el sau nu?

De fapt, se spune că Enoh a fost dus în Rai și nu a mai fost văzut niciodată. În Evrei 11:5 se spune următoarele despre Enoh: Prin credinţă a fost luat Enoh, ca să nu vadă moartea. Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat. Căci înainte de strămutarea lui s-a depus mărturie că Îi era plăcut lui Dumnezeu”. Iar în „Cartea lui Enoh”, se precizează că Enoh a fost transfigurat într-un arhanghel. Ciudat, pentru că în toate învăţămintele biblice ni se spune că omul nu poate să devină vreodată înger / arhanghel sau altă fiinţă superioară. A făcut Enoh excepţie de la această regulă? De ce?

Foarte interesant e că o soartă similară a avut-o și profetul Ilie; în 2 Împărați 2, ni se spune că profetul Ilie, fiind un om neprihănit, „a fost ridicat la cer” (în limba ebraică înseamnă literalmente „a merge sus”). Dar, nu există nimic care să indice ce s-a întâmplat cu el odată ce a fost „ridicat”.


Lasă un comentariu