Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Faimoasa „Carte a lui Toth” are secretul puterii nelimitate

  •  
  •  
  •  
  •  

blankCred că mulţi dintre voi aţi auzit deja de „Cartea lui Toth” sau „Cartea lui Toth Atlantul”. Toth este un personaj mitologic mai mult divin decât uman care, după toate documentele egiptene pe care le avem, a precedat Egiptul. În momentul naşterii civilizaţiei egiptene, preoţii şi faraonii ar fi posedat „Cartea lui Toth”, constituită, foarte probabil, dintr-un sul sau dintr-o serie de foi care ar fi conţinut toate secretele diverselor lumi şi care ar fi conferit puteri considerabile deţinătorilor acesteia.

În 2.500 înaintea lui Hristos, egiptenii scriau deja şi făceau cărţi. Acestea sunt scrise pe papirus. Cuvântul biblie, care înseamnă carte, derivă de la numele portului Byblos, din Liban, care era principalul port pentru exportul sulurilor de papirus. În literatura egipteană, din 2.500 înainte de Hristos, se găsesc deja tratate de ştiinţă şi de medicină, texte religioase, manuale şi chiar lucrări ştiinţifico-fantastice. Mai ales istoria aventurilor faraonului Snofru, tatăl lui Keops, este un veritabil roman de anticipaţie, cu invenţii extraordinare, cu monştri şi maşini. Ar putea fi publicat şi astăzi.

„Cartea lui Toth” probabil că se prezenta ca un papirus foarte vechi, recopiat în secret de mai multe ori, a cărui vechime ar ajunge la 10.000 sau chiar 20.000 de ani.

Toth este reprezentat ca fiinţă umană cu cap de pasăre ibis. Ţine în mână un condei de trestie şi o paletă cu cerneala aceea care se folosea pentru scris pe pergament. Celelalte două simboluri ale sale sunt luna şi babuinul. După cele mai vechi tradiţii, el a inventat scrisul şi a servit de secretar la toate reuniunile zeilor. Se face apropierea între el şi oraşul Hermopolis, despre care se ştiu puţine lucruri, şi cu regatele subterane, despre care se ştie şi mai puţin. Ca urmare, Toth a fost identificat cu Hermes.

Toth i-a transmis umanităţii scrisul şi a scris o carte fundamentală, această faimoasă „Carte a lui Toth”, străveche între cele mai străvechi, care include secretul puterii nelimitate.

O primă aluzie la această carte apare în papirusul de la Turis, descifrat şi publicat la Paris în 1868. Acest papirus descrie o conspiraţie magică împotriva faraonului, conspiraţie ce viza distrugerea acestuia prin vrajă, precum şi pe a principalilor lui consilieri cu ajutorul statuetelor din ceară cu chipul acestora. Represiunea a fost feroce. Patruzeci de ofiţeri şi şase mari dame de la Curte au fost condamnaţi la moarte şi executaţi. Alţii s-au sinucis. Cartea blestemată a lui Toth a fost atunci arsă pentru prima dată.

Această carte apare mai târziu în istoria Egiptului în mâinile lui Khanuas, fiul lui Ramses al II-lea. Acesta ar fi deţinut exemplarul original, scris chiar de mâna lui Toth, şi nu de cea a unui scrib. Potrivit documentelor, cartea îţi permitea să te uiţi direct la soare. Dădea putere asupra pământului, a oceanului şi a corpurilor cereşti. Îţi dădea puterea de a interpreta mijloacele secrete pe care le folosesc animalele pentru a comunica între ele; îţi permitea să învii morţii, să acţionezi de la distanţă. Toate astea ne sunt raportate de documentele egiptene ale epocii.

Desigur că o astfel de carte este un pericol de nesuportat. Khanuas arde cartea originală sau pretinde că ar fi facut-o. Acelaşi text susţinând că această carte ieşită din foc este indestructibilă prin foc, aventura devine contradictorie. Dar această „ dispariţie” nu e decât provizorie, dacă a avut loc. Cartea reapare pe stela Metternich, numită astfel pentru că i-a fost oferită lui Metternich de către Mohamad Ali Paşa. A fost descoperită în 1828 şi datează din anul 360 înainte de Hristos. Toth însuşi anunţă, pe această stelă, că a pus să-i fie arsă cartea şi că l-a alungat pe demonul Set şi pe cei şapte stăpâni ai răului. De data asta problema pare a fi reglată. In anul 360 î.H., „Cartea lui Toth” este distrusă în mod solemn.


  •  
  •  
  •  
  •  
Reclame
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu