Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Calcule matematice care demonstrează faptul că toată lumea are loc în Paradis

176

paradis702Ştiaţi că se poate măsura dimensiunea Paradisului? Pentru aceasta ne putem folosi de următorul verset din Apocalipsa lui Ioan (21:16):

“Şi cetatea este în patru colţuri şi lungimea ei este tot atâta cât şi lăţimea. Şi a măsurat cetatea cu trestia: douăsprezece mii de stadii. Lungimea şi lărgimea şi înălţimea ei sunt deopotrivă.”

Un stadiu are 201 metri, ceea ce înseamnă că 12.000 de stadii fac 2.412.000 metri. Ţinând cont de faptul că în verset se spune că lungimea, lărgimea şi înălţimea sunt la fel, aceasta înseamnă că 2.412.000 metri trebuie să-i ridicăm la puterea a treia, ceea ce ne dă dimensiunea totală a Paradisului de: 14.032.398.528.000.000.000 metri cubi. Dar, tot conform Bibliei, jumătate din această arie este rezervată Tronului lui Dumnezeu şi Curţii Cereşti, ceea ce înseamnă că oamenilor le este rezervată cealaltă jumătate, adică: 7.016.199.264.000.000.000 metri cubi.

Dacă vom considera dimensiunea medie a unei camere din Paradis ca fiind de 5 metri lungime x 5 metri lăţime x 5 metri înălţime, rezultă că fiecare cameră va avea: 125 metri cubi. Dacă vom împărţi 7.016.199.264.000.000.000 metri cubi la 125 metri cubi, rezultă că în Paradis s-ar putea regăsi: 56.129.594.112.000.000 camere.

Din unele calcule, se pare că de la începuturi şi până în prezent au trăit şi murit circa 100.000.000.000 de oameni. Dacă împărţim numărul de camere la totalul oamenilor care au trăit pe Pământ, rezultă că fiecărui om îi revin în Paradis circa 56.129 de camere!

Din toate aceste calcule, rezultă că toată lumea va avea loc în Paradis, chiar şi generaţiile care vor veni şi vor muri…

Orgoni Crystal