Cabala şi legătura sa secretă cu „Tăbliţa Destinului” deţinută de patriarhul biblic Avraam. Cel ce deţinea şi înţelegea „Tăbliţa Destinului” ştia toate secretele Universului!


cabala 3De origine predominant evreiască, Cabala înseamnă „tradiţie” şi se presupune că ar conţine înţelesuri ascunse. Asemenea cunoştinţe atât de bine codificate puteau fi găsite în Tora şi în alte texte ebraice vechi cum ar Yezirah şi Zohar. Aceste cărţi, care au precedat Talmudul, reprezentau o compilaţie de legi şi tradiţii evreieşti vechi, scrise pentru prima dată în secolul al V-lea î.Hr. şi concepute cu câteva secole înainte de epoca în care a trăit Iisus.

Potrivit scrierilor din Zohar, „misterele înţelepciunii” i-au fost împărtăşite lui Adam de către Dumnezeu, în timp ce acesta se afla încă în legendara Grădină a Edenului. Dezlegarea acestor secrete vechi le-a fost apoi împărtăşită „fiilor” lui Adam, Noe şi Avraam, cu mult înainte ca evreii să fi existat ca popor de sine stătător.

Există însă informaţii că între tradiţiile evreieşti şi misticismul egiptean există o legătură foarte puternică, Cabala nefiind altceva decât o tradiţie orală referitoare la „misterele” antice egiptene transmise din generaţie în generaţie, începând de la Moise, prin intermediul oamenilor din pătura conducătoare a israeliţilor.

Ideea că secretele antice erau transmise din generaţie în generaţie, din cele mai vechi timpuri, a fost puternic sprijinită de Eliphas Levi, ocultistul şi cercetătorul francez al Bibliei din secolul al XIX-lea: „Există un secret teribil care a întors deja lumea cu susul în jos, după cum arată tradiţiile religioase ale Egiptului care au fost rezumate de Moise în primele capitole ale Genezei din Vechiul Testament”. Levi susţinea despre Cabala că deţine cunoştinţe luate din Sumer de către Avraam, „moştenitorul secretelor lui Enoh şi părintele iniţiaţilor din Israel”.

Unele legende spun despre patriarhul biblic Avraam, născut în Sumer şi cunoscut în prima perioadă a existenţei sale ca Avram, că ar fi avut o tăbliţă a simbolurilor ce reprezentau totalitatea cunoştinţelor omenirii transmise din generaţie în generaţie de la Noe încoace. Cunoscută sumerienilor sub numele de „Tăbliţa Destinului”, această tăbliţă a cunoaşterii, numită de primii evrei Cartea lui Raziel, ar fi fost cea care i-ar fi asigurat regelui Solomon uriaşa lui înţelepciune. „Cifrul filozofic al tăbliţei ce permitea decodificarea sa a devenit cunoscut sub numele de Qabala (« Lumină şi Cunoaştere »)“, scrie cercetătorul Gardner, care continuă: „Şi se spunea că cel care poseda Qabala poseda de asemenea şi, care reprezenta cea mai înaltă expresie a cunoştinţelor cosmice. Însuşi numele Avram sau Avraam înseamnă, în traducere liberă, «(Cel) care posedă Ram » şi expresia era utilizată în India, Tibet, Egipt şi în lumea celtică a druizilor pentru a desemna o persoană care avea un grad înalt de conştiinţă universală.”

„Tăbliţa Destinului” sumeriană se crede că este identică cu „Tablele Mărturiei” pomenite în Exodul, 31:18. Alte versete biblice care vorbesc despre acest lucru sunt Exodul, 24:12 şi 25:16, atestând clar că aceste tăbliţe nu sunt cele Zece Porunci. „Această arhivă antică este asociată direct cu Tabla de Smarald al lui Thot-Hermes şi, aşa cum e descris în mod amănunţit în însemnările alchimiştilor egipteni, autorul scrierilor păstrate era personajul biblic Ham… El a fost fondatorul esenţial al curentului ezoteric şi tainic, ilegal, care s-a scurs de-a lungul secolelor şi numele său grecesc de Hermes era legat direct de ştiinţa construirii piramidelor, derivând din cuvântul herma, care, etimologic, se referă la „o grămadă de pietre”… În afara Egiptului şi a Mesopotamiei, conţinutul Tăbliţei le era cunoscut unor maeştri greci şi romani de talia lui Homer, Virgiliu, Pitagora, Platon, Ovidiu, iar mult mai târziu Societatea Regală Stuart din Anglia secolului al XVII-lea era profund implicată în analiza şi aplicarea cunoştinţelor sacre (în) legătură cu Ordinul Cavalerilor Templieri şi mişcarea rozicrucienilor”, explică Gardner.

Într-un mod foarte asemănător cu cel în care înţelegem astăzi istoria şi religia, informaţiile din Cabala au fost trunchiate de-a lungul secolelor atât prin interpretări greşite, cât şi printr-o serie de influenţe străine. Pure sau nu, cunoştinţele mistice din Cabala au trecut din Mesopotamia, prin Palestina, în Europa medievală, unde au apărut pentru prima dată sub formă scrisă la sfârşitul secolului al XIII-lea. Au fost scrise de un evreu spaniol, Moses de Leon, care ar putea fi cel care a conceput titlul Ha Zohar –  o creaţie literară care i-a determinat pe critici să-l acuze de faptul că întreaga operă ar fi fost doar rodul imaginaţiei lui. Azi, majoritatea cercetătorilor (evrei şi ne-evrei) sunt de acord cu privire la faptul că scrierea Cabalei datează legitim dinaintea creştinismului.


Lasă un comentariu