Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

O nouă teorie ştiinţifică revoluţionară spune că Pământul este viu, ca şi întreg Universul!

205

blankPământul este viu, susţine o teorie ştiinţifică revoluţionară a vieţii, emisă de Facultatea de Medicină, din cadrul Universităţii Western Reserve. Această teorie transdisciplinară demonstrează că aşa-zisele obiecte neînsufleţite, fără viaţă (de exemplu, planetele, apa, proteinele, ADN-ul) sunt animate, adică vii, scrie site-ul Science Daily.

Dr. Erik Andrulis, profesor asistent de biologie moleculară şi microbiologie, a avansat controversata sa teorie în articolul intitulat “Teoria originii, evoluţiei şi naturii vieţii”, publicat în revista “Life”. În acest articol se explică nu numai apariţia evolutivă a vieţii pe Pământ şi în Univers, dar, de asemenea, şi structura şi funcţia celulelor existente şi biosferelor.

În afara faptului că această teorie rezolvă paradoxuri de lungă durată în chimie şi biologie, teoria Dr. Andrulis “unifică fizica cuantică cu mecanica cerestră. Soluţia sa mai puţin ortodoxă diferă de abordările principale, cum ar fi teoria stringurilor, fiind una simplă, non-matematică, dar verificabilă din punct de vedere experimental.

Ideea de bază a teoriei Dr. Andrulis este aceea că întreaga realitate fizică poate fi modelată de o simplă entitate geometrică, având caracteristici de viaţă: spirala (“gyro”). Aşa-numitul “model spiralat” (“gyromodel”) descrie obiecte (particule, atomi, elemente chimice, molecule, celule) ca pachete cantitative de energie şi materie care se rotesc între stări energetice minime şi maxime, în jurul unei singularităţi, centrul modelului spiralat. O singularitate este ea însăşi modelată ca o spirală, aceasta fiind în întregime compatibilă cu natura termodinamică şi fractală a vieţii.

Potrivind modelul spiralat cu toate faptele din istoria ştiinţifică, Dr.Andrulis confirmă existenţa a 8 legi ale naturii. Una din aceste legi, legea naturală a unităţii, decretează faptul că celula vie şi orice parte a Universului vizibil sunt ireductibile. Această lege stabileşte în mod formal că există o realitate fizică. O altă lege naturală arată că tărâmurile cosmice şi atomice îşi menţin constrângerile organizaţionale identice. Adică, atomii din corpul uman şi sistemele solare din Univers se mişcă şi se comportă exact în acelaşi mod.

“Ştiinţei moderne îi lipseşte o teorie unificatoare, interdisciplinară a vieţii. Cu alte cuvinte, teoriile actuale nu sunt în măsură să explice de ce viaţa este aşa şi nu altfel“, spune Dr. Andrulis. “Această paradigmă oferă o perspectivă nouă asupra aspectului şi sensului vieţii, dar şi soluţii la probleme îndelungate, punând capăt unor dezbateri interminabile.” Se pare că această teorie pune capăt şi dezbaterilor interminabile între creaţionişti şi evoluţionişti, căci înlătură argumentele din ambele tabere.

P.S. Teoria dr.Andrulis mi se pare a fi o simplă sinteză a vechilor cunoştinţe ale omenirii, nu o “nouă teorie revoluţionară”. Afirmaţia conform căreia “Pământul este viu” îşi are originea în “ipoteza Gaia” a chimistului James Lovelock, care presupune că toate organismele de pe Pământ sunt integrate într-un sistem complex şi unitar. Dar chiar şi Lovelock şi-a bazat teoria pe idei încă din antichitate. De asemenea, şi afirmaţia că “atomii din corpul uman şi sistemele solare din Univers se mişcă şi se comportă exact în acelaşi mod” îşi are originea în străvechiul dicton “cum e jos, aşa e şi sus”, al autorului antic Hermes Trismegistus ce a scris “Hermetic Corpus”. În concluzie, nimic nou sub soare, ci doar o “revitalizare” a unor antice cunoştinţe. Cine mai poate zice că anticii erau oameni proşti?

Orgoni Crystal