Napoleon Buonaparte este expresia numărului apocaliptic 666?

88

Napoleon 200La începutul secolului al 19-lea, englezii care îl pizmuiau pe Napoleon au dovedit că el este de fapt fiara cu mai multe capete pe care o pomeneşte Apocalipsul, adică este Anticrist. Este cunoscută cifra 666, care apare în ultimul rând al părţii a treisprezecea din Apocalipsa lui Ioan. Acest număr reprezintă numărul fiarei. Şi-acum, dacă numele lui Napoleon va fi defalcat aşa cum trebuie, iată ce rezultă :

Napole (6) on Buon (6) aparte (6). Adică 666.

Este limpede. Eventualele suspiciuni au fost înlăturate cu ajutorul unui nou caicul. Reverendul Faber a luat drept bază valoarea ebraică a literelor numelui, drept care iată  rezultatul:

N…..40     B…..2
A…..1       U…..110
P…..60     O……50
O…..50     N…..40
L…..20     A…..1
E…..5       P…..60
A…..1       A…..1
N…..40     R…..80
T…..100
E…..5

Toate aceste numere adunate dau un Total: 666

Deci, fără nici un dubiu, Napoleon a fost monstrul apoca­liptic. Doar o singură greşeală s-a strecurat in calcul, şi anume că reverendul Faber a considerat al doilea O din prenumele  lui Napoleon drept A. Avea însă tot dreptul, fiindcă englezul pronunţă bietele vocale aşa cum pofteşte.

Un domn englez i-a comunicat şi lui Macaulay surprinză­toarea descoperire, aşteptând efectul. Istoricul insular a clă­tinat din cap: „Eroare, monstrul apocaliptic este Camera en­gleză, fiindcă are 658 de membri şi 8 funcţionari superiori. Tota­lizate, numerele dau 666″.