Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Genialul Newton ştia secretul trupului lui Iisus Hristos

419

Newton75Isaac Newton, marele om de ştiinţă britanic, descoperitorul gravitaţiei, s-a preocupat foarte mult şi de misticism. El a studiat foarte mult cărţile religioase evreieşti, profeţiile creştine, dar şi operele teologilor şi alchimiştilor moderni. Fiind puritan, el credea că creştinismul s-a îndepărtat foarte mult de învăţăturile originale ale lui Iisus Hristos, şi era convins că Biserica a ascuns multe din secretele Creaţiei.

Newton era un adept al arianismului, secta creştină care îl considera pe Iisus Hristos creat de către Dumnezeu, fiind astfel mai mic decât Dumnezeu. Precum se ştie, arianismul a fost considerată o erezie în Conciliul de la Niceea din anul 325 care a statuat că:

„Noi credem într-un singur Dumnezeu, Tatăl atotputernic, făcătorul tuturor lucrurilor vizibile şi invizibile. Şi credem într-un singur Domn Isus Hristos. Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl, singurul născut, adică din substanţa Tatălui, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, de o singură substanţă cu Tatăl. Prin el au fost făcute toate lucrurile, atât din cer cât şi de pe pământ. Pentru noi şi mântuirea noastră el a coborât, s-a întrupat şi a devenit uman. El a suferit, a înviat din nou a treia zi, s-a înălţat la ceruri şi vine să judece pe cei vi şi pe cei morţi. Şi credem în Duhul Sfânt. Dar cei care spun, ‚a existat odată când el nu a existat’ şi ‚înainte ca el să fi fost născut el nu exista’, şi că ‚el a fost făcut din nimic’, sau care afirmă că ‚Fiul este de o hypostatis sau substanţă diferită’, sau că el este variabil sau schimbător – acestea catolica şi apostolica biserică le anatemizează”.

Dar Newton credea că Hristos era un om superior (un “meta-om”) care deţinea cunoştinţe puternice de a se transforma. Referitor la trupul lui Iisus, Newton ajunge la concluzia că “După înviere, Iisus avea un corp la fel cum îl avea înainte de naştere. Şi asta deoarece trupul său muritor a devenit, prin înviere, nemuritor, la fel cum trupul său nemuritor a devenit, prin naştere, muritor”.

În ultimii săi ani de viaţă, Newton şi-a revizuit punctul său de vedere cu privire la trupul lui Iisus. Astfel, el credea că Iisus era o fiinţă de lumină sau o fantomă, care se putea materializa şi dematerializa, între anumite dimensiuni. Newton mai credea că Hristos era un Sfânt Duh care se putea încarna (înflori) şi muri de mai multe ori. Să nu uităm că marele om de ştiinţă şi teolog britanic, studiind mai multe texte egiptene şi sumeriene, a fost în stare să afirme ceva şocant pentru un fizician: “Schimbarea trupului în lumină, şi a luminii în trup, este un lucru firesc în lumea naturii”.

Orgoni Crystal