Cât de mare e diferenţa de civilizaţie între România şi Anglia? De 961 de ani!

480

Universitatea OxfordUna din cauzele fundamentale ale diferenţelor în gradul de cultură şi civilizaţie între estul şi vestul Europei o constituie nivelul de educaţie dintre cele două regiuni. Dacă ne uităm la istorie, ne izbeşte un lucru foarte frapant: anul înfiinţării Universităţilor în diferite ţări ale Europei. Astfel, dacă ne ducem în Anglia, vom vedea că regele Alfred cel Mare (849-899)  a înfiinţat în anul 899 prima Universitate din Anglia. Dacă la sfârşitul secolului IX, englezii dispuneau de o universitate, această prestigioasă instituţie de învăţământ, ce reprezintă expresia cea mai înaltă a gradului de civilizaţie a unei naţiuni, ea a apărut la români după 961 de ani! Este vorba de Universitatea de la Iaşi, înfiinţată de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, în 1860, cu sprijinul primului-ministru M. Kogălniceanu.

Marile universităţi din lumea occidentală au apărut în ordinea: Bologna – 1158; Padova – 1228; Salamanca – 1243; Roma – 1303; Praga -1348; Cracovia -1364; Viena -1365; Heidenberg -1386; Koln – 1388; Harvard (S.U.A.) -1636.

În Europa de Est aceste instituţii au apărut mult mai târziu. Universitatea de la Lvov a luat fiinţă în 1661, iar cea de la Moscova în 1755. Aşa că mai avem de tras…