Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Antihristul şi sfârşitul lumii: o istorie de două milenii

590

Antihrist1După cum spune abatele Bergier, în mod obişnuit, prin Antihrist se defineşte persoana acelui tiran nelegiuit, de o cruzime fără seamăn, duşman de moarte al lui Iisus şi care va domni peste pământ la sfârşitul lumii. Persecuţiile la care îi va supune pe cei aleşi vor fi ultima şi cea mai teribilă încercare pe care o vor suferi aceştia. După opinia mai multor comentatori, însuşi Iisus a prezis că cei aleşi ar fi trebuit să piară dacă firul vieţii lor nu ar fi fost scurtat, căci Antihrist se va da drept Mesia şi  va face minuni capabile să înşele chiar pe cei aleşi.

Antihristul – “maimuţoiul lui Dumnezeu”

Aşa cum observa Sf. Anton, Antihristul va supune chiar şi tunetul. Leloyer afirmă că diavolii păstrează pentru Antihrist comorile ascunse, cu ajutorul cărora va putea cumpăra mulţi oameni. Din cauza minunilor pe care le va face, Boguet  îl numeşte “maimuţoiul lui Dumnezeu” şi afirmă că prin acest flagel Dumnezeu va anunţa Judecata de Apoi  şi victoria asupra necredincioşilor.

Cu puţin timp înainte de sfîrşitul lumii, Antihrist va avea o mulţime de precursori; Sf. Ieronim pretinde că acesta va fi un bărbat zămislit de un diavol. Alţii spun că va fi un diavol învelit în aparenţă în carne, şi fantastic, sau, altfel zis, un diavol încarnat. Dar urmându-i pe Sfinţii Irineu, Ambrosius, Augustin şi pe aproape toţi sfinţii părinţi, Antihrist va trebui să fie un om ca toţi oamenii, deosebindu-se doar printr-o mare răutate şi necredinţă.

Antihristul va fi fiul unei vrăjitoare cu un demon?

În acelaşi timp, cardinalul Belarmin, care a venit după cei de mai sus, ne asigură, în ciuda autorităţii înaintaşilor, că Antihrist va fi fiul unui demon şi al unei vrăjitoare. El va fi evreu, din tribul lui Dan, după cum spune Malvenda, a cărui teorie se bazează pe cuvintele spuse de Iacob, înainte de a muri, fiilor săi: “Şi să se facă Dan şarpe în cale [pândind în cărare, muşcând călcâiul calului, şi va cădea călăreţul înapoi]” şi pe cuvintele lui Ieremia: “Armatele lui Dan vor distruge pământul”, precum şi pe capitolul VII din Apocalipsă, în care Sf. Ioan a omis să enumere printre celelalte triburi şi pe acela al lui Dan.

Antihristul va face minuni

Antihristul va fi mereu pe picior de război, va face minuni care vor uimi lumea, va persecuta pe cei drepţi, iar pe ai lui îi va marca cu un semn pe frunte sau pe mână, aşa cum diavolul îi înseamnă pe vrăjitori la ochi sau pe fesă. Ilie şi Enoh vor veni în sfârşit să-i convertească pe evrei. Antihristul le va aduce moartea, pe care n-au acceptat-o încă, şi pe care va trebui s-o primească numai de la el. Atunci Iisus Cristos va coborî din cer, îl va ucide pe Antihrist cu sabia cu două tăişuri, pe care o va ţine în gură; şi va domni pe pământ o mie de ani, după opinia unora, un timp nedeterminat, după opinia altora.

Cât va dura domnia lui Antihrist?

Unii pretind că domnia lui Antihrist va dura 50 de ani, cei mai mulţi, însă, spun că această domnie va fi doar de trei ani şi jumătate; după aceea îngerii vor trâmbiţa Judecata de Apoi şi Iisus Hristos va veni să judece secolele. Cuvântul de apărare al lui Antihrist va fi: “Mă lepăd de botez”.

Napoleon = Antihristul?

Nu este sigur că Iisus Cristos ar fi prezis sfârşitul lumii, pentru că tot ce a spus El priveşte epoca de la căderea Ierusalimului şi până la căderea republicii evreilor, aşa cum, prin Antihrist, este posibil să fi fost vizaţi cei ce persecutau Biserica. În rest, protestanţii dau numele de Antihrist papei, iar catolicii, tuturor duşmanilor lor. S-a spus de multe ori că Napoleon ar fi fost Antihrist.

Antihristul va zbura prin aer

Al treilea tratat despre Istoria adevărată şi extraordinară a celor trei posedaţi din Flandra, de părintele predicator Sebastien Michaelis, aduce multe lămuriri asupra lui Antihrist, după cele spuse de demonii exorcizaţi: “El va fi zămislit printr-o operaţie făcută diavolului şi va fi furios ca un turbat. Niciodată nu va fi trăit pe pământ o fiinţă atât de rea. Va supune la cazne creştinii aşa cum se chinuie sufletele în infern; va fi un martir inuman, când va dori va zbura prin aer; tatăl său va fi Belzebut, iar bunicul, Lucifer”.

Antihristul are 399 de ani şi are gheare de leu la picioare

Revelaţiile demonilor exorcizaţi au mai făcut cunoscut că Antihrist se născuse încă în 1613 şi că era un copil oribil şi insuportabil. Părea să fie încă nedezvoltat. “A fost botezat la sabatul vrăjitoarelor, în faţa mamei lui, care era o evreică pe nume Belle-Fleur. Avea trei ani în 1613 (ar fi avut acum 399 de ani). Aceasta s-a întâmplat, se zice, pe un câmp lângă Paris. O vrăjitoare exorcizată ar fi mărturisit că ea l-a ţinut pe micul Antihrist pe genunchi, şi că avea o figură mândră şi vorbea deja o mulţime de limbi. Dar avea gheare de leu la picioare şi nu purta încălţăminte. Va face mult rău, dar există consolarea că Cel de Sus nu e mort”.

Antihristul va distruge Roma

Se mai ştie că tatăl lui Antihrist se va arăta alături de fiu întruchipat într-o pasăre cu patru labe, cu coadă, cu cap de bou foarte plat, coarne şi păr negru aspru. Toţi ai săi vor purta un sigiliu care reprezintă această figură. Michaelis mai adaugă că în jurul lui se vor petrece lucruri dintre cele mai urâte: “va distruge Roma din cauza papei şi la treaba aceasta va fi ajutat de evrei; va domni împreună cu Lucifer, care este balaurul cu şapte capete, dar după ani de domnie va fi ucis de Cristos”.

Se pot cita încă multe detalii despre Antihrist, cu care suntem ameninţaţi de atâta vreme  şi care se lasă încă aşteptat.

Orgoni Crystal