Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Un secret al Bibliei apocrife „Peştera comorilor”: Adam a fost un înger superior, căruia Satan trebuia să i se închine! Paradisul se află pe alt sistem solar!?

  •  
  •  
  •  
  •  

blankCartea „Peştera comorilor” este o Biblie apocrifă (deci nu este recunoscută de Biserică), scrisă de Efrem Sirianul în secolul al IV-lea d.Hr. Cu toate acestea, Efrem Sirianul este venerat ca sfânt în întreaga creştinătate, fiind recunoscut ca „doctor teolog” în Biserica Romano-Catolică. „Peştera comorilor” prezintă istoria omului, de la Adam până la Iisus Hristos, prezentând detalii mai multe decât Biblia. Iată ce putem citi în această carte:

„Și când prințul din ordinul inferior al îngerilor a văzut ce mare slavă i-a fost dat lui Adam, el a fost gelos pe el din acea zi și nu a dorit să i se închine. Și el a zis alaiului său: „Nu-l veţi venera şi nu-l veți slăvi cu îngerii. Voi trebuie să mă veneraţi pe mine, pentru că eu sunt focul și spiritul, și nu ar trebui să mă închin unui lucru făcut din ţărână, oricât de fină ar fi ea”.

Și meditând la aceste lucruri, Rebelul nu a dat ascultare lui Dumnezeu, ci propriei sale voințe, afirmându-şi libertatea și despărțindu-se de Dumnezeu. Dar el a fost alungat din cer și a căzut alături de alaiul său pe „Satana”, întrucât s-a îndepărtat de la calea cea dreaptă, pe „Sheda”, pentru că a fost aruncat, și pe „Daiwa”, pentru că a pierdut din slava Sa.

Și iată că, din acel moment și până în prezent, el și alaiul au fost deposedaţi de veşmintele lor, astfel încât ei umblă acum goi, având fețe oribile. Și când Satana a fost aruncat din cer, Adam a fost ridicat, pentru a putea urca la Paradis într-un car de foc. Iar îngerii au mers înaintea lui , cântându-i laude (…) Şi, de îndată ce Adam a intrat în Paradis i s-a poruncit să nu mănânce dintr-un anumit copac”.

Iată că această versiune a Creaţiei diferă puţin faţă de Geneza din Biblie. În primul rând, observăm că Satana era un înger ce aparţinea „ordinului inferior al îngerilor”, şi era doar „foc şi spirit”. El era gelos pe Adam, care aparţinea unui ordin superior de îngeri, iar Satana a fi trebuit să se închine lui Adam. Aşadar, Adam, primul om de pe Pământ, a fost înger superior!

Apoi, în „Peştera comorilor” ni se spune că a fost ridicat în Paradis într-un car de foc? Ce înseamnă asta? Că Paradisul nu a fost pe Pământ, ci undeva deasupra sa: pe o altă planetă sau poate chiar în afara sistemului nostru solar. Iar „carul de foc” ar putea fi chiar o navă spaţială! Şi motivul pentru care Adam a fost ridicat în Paradis a fost acela de a fi protejat temporar de Satana.

Pe viitor, voi studia mai detaliat „Peştera comorilor” şi vă voi oferi şi alte informaţii interesante, pe care nu le prea găsiţi nicăieri.

 


  •  
  •  
  •  
  •  
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu