Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Adam şi Eva au fost la început vegetarieni. De ce le-a permis Dumnezeu oamenilor să mănânce mai târziu carne?

461

Adam si EvaÎn Biblie, după ce Dumnezeu a creat femeia şi bărbatul, le-a spus următoarele (Facerea 1:29-30):

“29. Apoi a zis Dumnezeu: “Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.
30. Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa”.

Aşa că la începutul creaţiei, conform Bibliei, toţi oamenii erau vegetarieni. Şi nu numai oamenii erau vegetarieni, ci şi animalele.

Sărim peste câteva capitole din Biblie până la Noe. După Marele Potop, Noe şi familia sa coboară din arcă, iar Dumnezeu le spune următoarele (Facerea 9:2-4):

“2. Groază şi frică de voi să aibă toate fiarele pământului; toate păsările cerului, tot ce se mişcă pe pământ şi toţi peştii mării; căci toate acestea vi le-am dat la îndemână.
3. Tot ce se mişcă şi ce trăieşte să vă fie de mâncare; toate vi le-am dat, ca şi iarba verde.
4. Numai carne cu sângele ei, în care e viaţa ei, să nu mâncaţi”.

Dacă până la potop, oamenilor li se permitea să fie doar vegetarieni, după potop Dumnezeu le permite să mănânce şi carne. Se pare că acest consum de carne e doar un compromis a lui Dumnezeu, pentru ca oamenii să se poată hrăni cu mai multe, după ce Pământul a fost devastat de potop.

Interesant că profetul Isaia spune că în epoca mesianică care va veni, fiecare creatură va deveni vegetariană, la fel ca şi la începuturile creaţiei (Isaia 11:6-7):

“6. Atunci lupul va locui laolaltă cu mielul şi leopardul se va culca lângă căprioară; şi viţelul şi puiul de leu vor mânca împreună şi un copil îi va paşte.
7. Juninca se va duce la păscut împreună cu ursoaica şi puii lor vor sălăşlui la un loc, iar leul ca şi boul va mânca paie”.

Orgoni Crystal