Marele filozof Voltaire a fost şi un mare profet mincinos. El a profeţit că Biblia şi creştinismul vor dispărea în secolul al XVIII-lea! A ajuns el în iad?


Voltaire mincinosulVoltaire (1694-1778) a fost un mare filozof şi scriitor francez, dar, din păcate, a fost şi un mare adversar al creştinismului şi al Bisericii lui Hristos. Voltaire, în 1758, afirma într-o scrisoare către un prieten de-al lui, că profeţeşte că peste 20 de ani Biserica Creştină nu va mai exista, iar Biblia va dispărea, căci nimeni nu o va mai citi.

Oare s-a împlinit profeţia lui Voltaire, sau el a fost un profet mincinos, ca atâţia alţii? Normal că nu s-a împlinit! Istoria ne dovedeşte, că exact după 20 de ani, în 1778, Voltaire moare, iar casa în care el a scris epistola către prietenul său, a devenit una din multele tipografii destinate tipăririi Bibliei în numeroase limbi pentru a fi răspândită în lumea întreagă. Voltaire a profeţit pieirea Bisericii lui Hristos, dar în realitate şi-a profeţit pieirea lui; Biserica a rămas şi va dăinui până la sfârşitul veacurilor.

Doctorul care l-a îngrijit până în clipa morţii, mărturiseşte înspăimântat, că muribundul era chinuit de groaznice mustrări de cuget, din care cauză aiura. Abia atunci şi-a dat el seama cum ar fi trebuit să trăiască şi ce-l aşteaptă după moarte, căci îi zise doctorului: „Dacă-mi prelungeşti viaţa cu 6 luni, îţi dau jumătate din averea mea, iar de nu, să ştii că eu la dracu mă duc şi te iau şi pe dumneata cu mine.”

Marele filosof francez Voltaire muri până la urmă la 30 mai 1778 la Paris. În timp ce filozoful se afla pe patul de moarte, preotul care îl spovădui îl întrebă dacă se leapădă de Satana. “Acum, dragul meu, nu e momentul să îmi fac duşmani”, răspunse Voltaire. Aşa că nu vru să se lepede… Oare a ajuns în iad?


Lasă un comentariu