Uluitoare poveste a unui copil care s-a reîncarnat după 200 de ani şi legătura sa misterioasă cu celebra cometă Halley

  •  
  •  
  •  
  •  

Pe când avea doar 8 ani, Edward Ryall a văzut o stea căzătoare. Se întâmpla în 1908 şi tatăl lui i-a spus că era vorba despre cometa Halley. Micul Edward i-a re­pli­cat tatălui că mai văzuse acea cometă. Băieţelul a fost pedepsit pentru că minţise. Din cauza aceasta copilul a păstrat pentru el atât de multe lucruri pe care ar fi vrut să le povestească.

Doar când a devenit adult şi s-a căsă­to­rit, a avut curajul să îi măr­tu­risească câ­teva fapte tulburătoare soţiei sale, dar a trebuit să mai aştepte câţiva ani, îna­inte de a-şi publica expe­rienţele. To­tuşi, în 1974, a apă­rut la Londra „Se­cond time around” (A doua oară pe aici), în care Ryall relatează o viaţă an­terioară, trăită în secolul al XVII-lea.

Pe vremea aceea, se numea John Fletcher şi se născuse în 1645, în So­merset. Mic proprietar de pă­mân­turi, a participat la revolta împo­tri­va ducelui Monmouth şi la nu­me­roase evenimente istorice pe care le rela­tea­ză, în detaliu, în această car­te. Ba chiar a trăit o tragică po­ves­te de dragoste cu o oarecare Me­lanie. În 1685, în tim­pul unei noi bătălii, a fost ucis de un soldat al regelui James al II-lea al An­gli­ei.

Multiplele precizări din cartea lui Ryall sunt impresionante prin realismul şi acuitatea lor. Nicio carte de istorie nu furnizează atâtea detalii, numele membrilor clerului local, al notabililor din regiune, datele evenimentelor menţionate. A trebuit să fie folosit un dicţionar pentru a se înţelege anumite cuvin­te şi expresii folosite în epo­ca res­pectivă. Ryall a mai descris câteva obiecte domestice şi agri­cole, ne­cunoscute în zilele noastre. În plus, a enumerat toate mone­dele care circulau în zilele acelea. A precizat că numeroasele amintiri din se­co­lul al XVII-lea făceau parte integrantă din mintea sa, la fel ca şi acelea din existenţa actuală. Ele persistau în conştiinţă şi apăreau fără niciun fel de dificultate.

Profesorul Ian Stevenson, cu­nos­cut pentru cercetările sale asu­pra amintirilor din alte vieţi, a stu­diat cazul lui Ryall şi a schim­bat cu el o im­por­tantă corespon­denţă. Ste­­ven­son semna­lează remarcabila exac­titate a faptelor relatate şi mai ales mo­destia autorului, în ceea ce pri­veş­te fructificarea materială şi pu­blică a experienţei sale, ceea ce nu se întâmplă de fiecare dată la cei care pretind că au trăit acest gen de eveni­men­te. Cât despre co­meta Hal­ley, ea a apărut pe cer, acum trei veacuri, cu trei zile înainte de moartea lui Fletcher.


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner