Trei fiinţe misterioase din trecutul îndepărtat al omenirii: îngerii, Veghetorii şi uriaşii. Veghetorii au venit din constelaţia Orionului?


În celebra „Carte a lui Enoh”, ni se vorbeşte despre trei tipuri de fiinţe ce pot fi diferenţiate de oameni, şi anume: îngeri, Veghetorii (Paznicii) şi urmaşii lor prin încrucişare cu pământenii, uriaşii. După cum vom vedea, relaţiile dintre aceste trei grupuri sunt complexe şi interesante.

Îngerii sunt fiinţe bine cunoscute ale mitologiei evreieşti şi creştine, care s-au transformat în oameni înaripaţi ce zboară între cer şi Pământ pentru a transmite mesaje lui Dumnezeu. Cuvântul „înger” vine din grecescul „aggelos”, care însemna pur şi simplu „mesager” şi era traducerea directă a termenului evreiesc pentru înger, „mal’ak”. Pe vremea lui Iisus, îngerii au devenit creaturi extrem de populare. Biblia numeşte doar doi îngeri, Gavril şi Mihail, şi ambele referiri se găsesc în Cartea lui Daniel, care este recunoscută ca făcând parte din tradiţia lui Enoh.

Acum, referitor la Veghetori – găsim un document foarte interesant în evanghelia apocrifă „Apocalipsa lui Moise”, despre care se susţine că e scrisă de Moise pe muntele Sinai, dictată lui de un înger. Cartea face unele referiri la „Veghetori”, arătându-se cum aceştia i-au instruit pe oameni: „În vremurile acelea, îngerii Domnului au coborât pe Pământ – cei numiţi Veghetori – pentru a-i instrui pe copiii oamenilor, ca să fie drepţi pe Pământ”.

Capitolul şase al „Cărţii lui Enoh” ne spune că îngerii au văzut şi-au poftit la faimoasele fiice ale oamenilor şi le-au luat de soţii. Nu este o diferenţă clară între îngeri şi Veghetori, dar urmaşii lor, populaţia Nephilim, sunt deosebit de interesanţi. „Devianţii congenitali” născuţi prin împerecherea Veghetorilor cu femeile oamenilor sunt descrişi în Vechiul Testament, deşi cuvântul ebraic „Nephilim” a fost tradus în greacă „uriaş”. Expertul biblic S.H. Hooke crede că distrugerea acestor uriaşi preistorici în timpul Potopului lui Noe este o explicaţie pentru dispariţia lor.

Cuvântul „Nephilim” are o origine incertă, dar s-a observat de către experţi că rădăcina aramaică „nephîlâ” este numele constelaţiei Orion şi, prin urmare, Nephilim se pare că înseamnă „cei din Orion”. Interesant e faptul că băştinaşii australieni credeau că versiunea lor de Veghetori (Nurrumbunguittas) veniseră pe Pământ din Orion. Dat fiind faptul că băştinaşii australieni se crede că au fost izolaţi de restul lumii timp de 40.000 de ani, aceasta pare a fi doar o coincidenţă – dar mai există totuşi o legătură.

Regatele vechi ale Egiptului de Sus şi de Jos s-au unit într-un singur stat cam în 3100 î.Hr. Istoria lor a început să se scrie de atunci şi tot ce s-a întâmplat înainte este amintit sub numele Zep Tepi, ceea ce înseamnă literal „Vremurile dintâi”. Conform vechilor egipteni, Zep Tepi a fost o perioadă când zeii erau la conducere în ţara lor, aducând darul civilizaţiei. Egiptenii credeau că au existat intermediari între zei şi oameni, pe care i-au numit Urshu, ce se traduce prin „Veghetori”.

Scriitorul Zecharia Sitchin afirmă că egiptenii au relatat că aceşti „Veghetori” veniseră în regatul lor dintr-un loc numit „Ta-Ur”, despre care el crede că înseamnă ceva de genul „ţinutul cel mai vechi şi îndepărtat”.