Sufletul şi spiritul pot fi demonstrate cu ajutorul modelului Tiller-Einstein! În lumea sufletului, se depăşeşte viteza luminii…


Practicile spirituale orientale vorbesc despre prezenţa trupurilor eterice şi astrale, trupuri care nu sunt recunoscute de ştiinţa occidentală. Pot fi totuşi ele demonstrate fizic / matematic? Încercările unor cercetători de a modela matematic aceste fenomene nu sunt lipsite de interes, atât teoretic cât și practic. Deschizător de drumuri în această direcție este prof. William Tiller, șeful Departamentului de Știința Materialelor al Universității Standford din SUA. Cercetările acestuia au fost îndreptate în direcția explicării fenomenelor unice legate de energiile subtile, pe baza cunoștințelor actuale acceptate de teoriile în vigoare.

Modelul matematic propus, cunoscut sub denumirea de model Tiller-Einstein, se bazează pe conceptele teoriei einsteiniene a relativității care, în mod natural – deși aparent paradoxal – nu contrazic fenomenele psi. În acest sens, prof.Tiller pleacă de la transformarea Einstein-Lorenz, ce descrie modul în care viteza alterează timpul, lungimea, lățimea și masa unui sistem fizic. O consecință directă a acestui fapt este aceea că o particulă fizică având masă nu poate fi accelerată până la viteza luminii, întrucât la această viteză masa ei ar deveni infinită. Acest fapt a condus pe unii fizicieni la concluzia că viteza maximă în universul nostru fizic este egală cu viteza luminii, limită ce nu poate fi depășită.

Dacă în ecuația transformării Einstein-Lorenz se introduce o valoare mai mare decât viteza luminii, se extrage rădăcina pătrată dintr-un număr negativ, ceea ce aparține domeniului „numerelor imaginare”. Aceste numere contribuie la dezvoltarea unor ecuații capabile să descrie matematic interacțiuni de tipul energiilor subtile din sistemele vii.

Modelul matematic propus de prof. W. Tiller pleacă de la premisa existenței valorii √-1. Odată ce viteza tinde către infinit, energia, și implicit masa unei particule tind spre infinit, viteza c a luminii impunând o barieră notată prin +. În acest spațiu, de la 0 la +, se desfășoară fenomenele spațio-temporale (cu semn matematic pozitiv) ce descriu universul fizic pe care îl cunoaștem prin simțurile noastre, care ne permit „să-l pipăim” și în care se produc fenomenele desfășurate numai la viteze subluminice. Privind acum ca într-o oglindă curba vitezei din spațio-temporalitatea pozitivă fizică, constatăm că, depășind viteza luminii, pătrundem într-un domeniu spațio-temporal negativ. Acest univers în care operează particule cu viteze supraluminice, denumite de unii fizicieni „tahioni”, formează „universul eteric” al spațio-temporalității negative. În acest univers, particulele având o masă negativă vor manifesta proprietăți negentropice.

Cunoscând faptul că prin termenul de „entropie” este desemnat gradul de dezordine al unui sistem, creșterea entropiei duce implicit la creșterea dezordinii. Spre deosebire însă de sistemele fizice în care cu trecerea timpului, crește entropia și, deci, dezordinea sistemului, în sistemele biologice vii există o tendință inversă, de scădere a entropiei și creșterea negentropiei, a gradului de organizare, în defavoarea entropiei, a dezordinii.

În aceste condiții, corpul eteric al structurilor biologice vii constituie un „pattern” de auto-organizare energetică într-un sistem de tip holografic, ce demonstrează evidente proprietăți negentropice. Prezumțiile emise de către prof. Tiller privind primordialitatea proprietăților magnetice ale fenomenelor desfășurate în universul spațio-temporalității negative eterice capătă noi valențe și confirmări.

Conform opiniilor prof. Tiller, domeniul spațio-temporalității negative eterice este legat de lumea fizică prin intermediul unor particule denumite „deltroni”, care realizează cuplajul energetic între cele două domenii. Existența deltronilor se impune prin faptul că în absența lor nu se poate realiza un cuplaj rezonant vibraţional între energiile fizice și cele eterice. Lucrările sale teoretizează, pe de altă parte, faptul că domeniul energiilor astrale implică viteze superluminice, de 10^10 până la 10^20 ori superioare celei a luminii.

Modelul teoretic Tiller-Einstein este deosebit de relevant în interpretarea manifestărilor materiei eterice și astrale. Domeniul astral beneficiază de proprietăți unice, printre care trebuie subliniată autonomia, confundabilă cu viață proprie, a încărcăturii emoționale sau astrale a gândurilor. La nivelul energetic astral, gândurile conștientului sau inconștientului coexistă sub forma unor câmpuri de energii specifice, de forme, culori și caracteristici unice. Unele gânduri, în particular cele având o încărcătură emoțională puternică, pot căpăta o identitate separată față de cel care le-a generat. Alte gânduri pot fi încărcate de o subtilă „substanțialitate” energetică, existând sub o formă inconștientă, în cadrul câmpurilor energetice ale celui care le-a creat și le poartă, în aceasta rezidă caracteristicile benefice ale „gândului bun” atât pentru purtătorul lui, cât și pentru cei din jurul său sau al persoanei căreia îi este adresat. După cum tot în acest plan se manifestă acțiunea malefică a „gândului rău”, atât asupra purtătorului, cât și asupra celor din jurul său.

Aceste gînduri pot fi deseori receptate de către clarvoianți, persoane sensibile la fenomenele intens energetice din acest plan al vieții. Spațiul conștientului nostru poate influența cîmpurile de e-nergii subtile implicate în propria noastră structură omenească, cu majore implicații în psihologie, medicină, stări la limita vieții și dincolo de aceasta, în domeniul parapsihologicului, dar mai cu seamă în teribilul univers al vieții de după pragul morții.