Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Răspunsuri pentru ateişti şi alţi sceptici care nu cred în miracolele lui Iisus Hristos

300

blankDe la un capăt la celălalt al ei, Biblia se referă la miracole. Există povestea lui Moise care a despărţit Marea Roşie. Apoi, în Noul Testament, există Iisus care mergea pe apă, vindeca pe cei bolnavi şi învia morţi. Dar pot fi aceste povestiri credibile? Ateiştii şi alţi adversari ai creştinismului spun că nu. Poate ca un om dotat cu o minimă inteligenţă să accepte aceste miracole? Mai jos, să răspundem la câteva întrebări:

1) Miracolele din Biblie chiar s-au întâmplat? Pot fi ele un mit?

Biblia are credibilitatea sa. S-a demonstrat de-a lungul timpului că multe dintre relatările biblice chiar au avut loc în decursul istoriei. Cu privire la miracolele înfăptuite de Iisus, de exemplu, acestea sunt confirmate chiar de surse antagonice, cum ar fi Talmudul sau anumite lucrări islamice. Dacă alte evenimente relatate în Biblie s-au dovedit a fi adevărate, de ce n-ar fi reale şi miracolele?

2) Dar miracolele din Biblie nu sunt doar fantezia oamenilor ignoranţi care nu ştiu nimic despre legile naturii?

Dacă un om nu are nicio concepţie de ordine naturală a naturii, atunci el n-ar putea observa abaterile de la acea ordine. Atunci când discipolii îl văd pe Hristos mergând pe apă, ei s-au înfricoşat; ei n-ar fi avut această atitudine, dacă n-ar fi ştiut legile naturii şi faptul că mersul pe apă e un fapt supranatural.

3) Dar miracolele nu sunt de fapt o violare a principiilor logicii?

Nu, deloc. Trebuie să facem o diferenţiere între principiile logicii şi legile naturii. Principiile logice sunt prescriptive şi ele definesc parametrii de bază şi inviolabili ai gândirii umane. Pe de altă parte, legile naturii sunt descriptive şi ele înregistrează felul în care lumea naturală operează. Legile ştiinţifice nu controlează sau explică evenimente; ele nu reprezintă decât o înregistrare generalizată a acestor evenimente. Principiile logice constituie un standard perfect; legile naturii descriu realitatea actuală.

Dumnezeu poate suspenda legile naturii la voinţa Sa, întrucât El Le-a creat. Dumnezeu nu poate viola principiile logicii, întrucât ele fac parte din natura Sa. Adică, logica este inerentă caracterului lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu-şi poate nega propria natură, aşa cum ne spune şi Biblia: “El nu poate să Se tăgăduiască pe Sine însuşi.” (2 Timotei 2:13)

Dumnezeu poate să facă ceea ce omeneşte pare imposibil (“Cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu” – Luca 18:27), dar nu poate să facă ceea ce raţional este imposibil, ca de exemplu să înceteze să mai fie Dumnezeu.

4) Ştiinţa nu poate evalua aceste miracole?

Pentru a aproba sau a dezaproba fenomenele naturale, ştiinţa depinde de experimente verificabile şi repetabile. Miracolele sunt, prin natura lor, irepetabile, fiind rezultatul suspendării de către Dumnezeu a legilor naturii. Aşa cum spunea şi Ron Rhodes: “Metoda ştiinţifică este folositoare pentru studierea naturii, nu şi pentru studierea supranaturalului”.

Orgoni Crystal