Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Cum a căzut din cer Simon Magul, magicianul care se credea „Fiul lui Dumnezeu”, asemenea lui Iisus Hristos

  •  
  •  
  •  
  •  

Simon Magul a fost un mare magician care a trăit în secolul lui Iisus Hristos. El este menţionat în Noul Testament ca fiind un mare adversar al sfinţilor apostoli Petru şi Pavel. Simon Magul avea îndrăzneală să se pretindă şi el că este…fiul lui Dumnezeu, la fel ca Iisus Hristos. Ajunseseră într-un fel să-şi dueleze puterile (Petru şi Pavel, pe de o parte şi Simon Magul, pe de altă parte), pentru a demonstra în faţa împăratului roman Nero cine este mai puternic.

Simon a strigat: „Să iasă câinii în faţă şi să-l mănânce în faţa lui Cezar”. Şi deodată au apărut nişte câini mari şi s-au repezit la Petru. Dar Petru, întinzăndu-şi braţele în rugăciune, i-a speriat pe câini. Atunci Petru i-a spus lui Nero: „Iată, ţi-am arătat că ştiam la ce se gândeşte Simon, nu prin cuvinte, ci prin fapte; căci el, promiţând că va aduce îngerii împotriva mea, a adus câini, pentru a arăta că nu are îngeri asemănători Zeului, ci asemănători câinelui.”

În această situaţie periculoasă, Simon a pariat totul pe o putere sau un truc care-l făcuse deja faimos. A afirmat că a doua zi va urca la cer; şi în mod evident spera să zboare şi să dispară, aşa cum mai făcuse de multe ori în trecut. Nero, deloc potrivnic, a poruncit să se ridice un turn măreţ în Campius Martius şi toţi oamenii şi demnitarii să fie prezenţi la spectacol. Atunci Simon a urcat pe turn în faţa tuturor şi, încoronat cu lauri, şi-a întins braţele şi a început să zboare.

Şi când Nero l-a văzut zburând, i-a spus lui Petru: „Acest Simon este adevărat; dar tu şi Pavel sunteţi nişte mincinoşi.” La care Petru i-a răspuns: „Imediat vei şti că noi suntem adevăraţii discipoli ai lui Hristos; dar El nu este Hristos, ci un magician şi un răufăcător.” Nero a spus: „Încă insişti? Iată, îl vezi urcând la cer…” Şi Petru, privind la Simon, a spus: „Vă conjur, îngeri ai lui Satan, care-l purtaţi prin aer ca să înşelaţi inimile necredincioşilor, prin Dumnezeul care a creat toate lucrurile şi prin Iisus Hristos, care in a treia zi s-a ridicat din morţi, din acest moment să nu-l mai ţineţi în aer pe vrăjitor, ci daţi-i drumul.” Şi imediat, fiind lăsat liber, Simon a căzut într-un loc numit Sacra Via, adică Calea sfântă, şi a fost rupt în patru, pierind de o soartă rea.

Concluzia: miracolele produse în numele lui Hristos erau divine, oricare altele diabolice; primele erau numite miracole, celelalte magie; Iisus Hristos a refuzat să efectueze magie când a fost ispitit de diavol.


  •  
  •  
  •  
  •  
Orgoni Crystal

 

Lasă un comentariu