Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Paradisul e mai fierbinte decât iadul!

92

iad sau paradisTemperatura Paradisului poate fi calculată cu exactitate. Cum aşa? Păi, să cităm puţin din Biblie. Un personaj biblic foarte important, Isaia, ne spune despre Paradis: “Şi luna va străluci ca soarele, iar soarele va străluci de şapte ori mai mult, ca lumina a şapte zile, în ziua când Domnul va lega rana poporului Său şi va tămădui vânătăile de pe trupul lui” (Isaia, 30:26). Aşadar, lumina lunii va fi ca cea a Soarelui, iar lumina Soarelui va fi de 7 ori mai strălucitoare, ca lumina a 7 zile. În concluzie, Paradisul va primi de la Lună la fel de multă lumină cât primeşte Pământul de la Soare, şi în plus de la Soare Paradisul va primi de 49 de ori mai multă lumină (7 x 7 = 49) faţă de cât primeşte Pământul nostru de la Soare. Lumina pe care Pământul o primeşte de la Lună este de 10.000 de ori mai mică decât lumina primită de la Soare, aşa că o putem ignora.

Având toate aceste date, putem calcula temperatura Paradisului. Radiaţia Paradisului va încălzi până la punctul în care căldura pierdută de radiaţie este egală cu căldura primită de radiaţi. Cu alte cuvinte, Paradisul pierde de 50 de ori mai multă căldură faţă de Pământ. Folosind formula Stefan-Boltzmann pentru radiaţii, vom avea:

(H/E)4 = 50

unde E este temperatura absolută a Pământului, 300ºK (273+27). Aceasta înseamnă că temperatura absolută a Paradisului va fi: 798º absolut (adică 523º C).

Temperatura exactă a iadului nu se poate măsura, dar ea trebuie să fie mai puţin 444,6ºC, temperatura la care pucioasa sau sulful se transformă din lichid în gaz. “Iar partea celor fricoşi şi necredincioşi şi spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi fermecători şi închinători de idoli şi a tuturor celor mincinoşi este în iezerul care arde, cu foc şi cu pucioasă, care este moartea a doua” (Apocalipsa lui Ioan, 21:8). Conform Bibliei, un iezer cu foc şi pucioasă, înseamnă că temperatura trebuie să fie sub 444,6º C (punctul de fierbere al sulfului). Dacă ar fi peste 444,6º C, atunci n-ar mai fi un iezer, ci o stare gazoasă.

Aşadar, avem două temmperaturi: Paradisul are 525º C, iar iadul mai puţin de 444,6º C. În concluzie, Paradisul e mai fierbinte ca iadul. Unde aţi vrea să ajungeţi după moarte?

Continuarea articolului AICI: https://www.lovendal.ro/wp52/si-totusi-iadul-e-mai-fierbinte-decat-paradisul/

Orgoni Crystal