Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

OZN-urile provin din supercivilizaţia Shambalei din interiorul Pământului! Tehnologia lor, bazată pe cristale şi telepatie, întrece orice închipuire a minţii omeneşti…

122

OZN ShambalaDacă OZN-urile există, mulţi consideră că ele ar fi de origine extraterestră. Sunt însă şi alţi cercetători care consideră că aceste vehicule provin din interiorul Pământul, ele aparţinând civilizaţiei avansate a Shambalei. Aceste vehicule nu au o structură extrem de complicată; în realitate ele sunt destul de simple. Şi doar structura lor de bază este foarte complexă. Pupitre de comandă, ecrane, aparate şi tehnologii, despre toate acestea nu se poate spune că ar fi foarte sofisticate. Dar structura sofisticată se află în pereţii vehiculului; această structură a învelişului, a pereţilor în întregimea lor primeşte comenzile de la un pupitru comandat şi controlat de pilot.

Comenzile sunt fie de ordin energetic, fie mental telepatic, fie pe baza proprietăţii cristalelor care acumulează bioenergia pilotului provenită din spirit. Cristalul – safir, cuarţ etc. – preia bioenergia pilotului, o amplifică, o transmite printr-un releu de microstructuri sferice şi hexagonale ce au rolul unor amplificatori foarte puternici, iar toată această comandă sub formă de superenergie ajunge în structura pereţilor interiori ai OZN-ului, punându-l în mişcare. În jurul vehiculului, un câmp de o anumită forţă care, intrând în contact cu câmpul gravitaţional specific planetei, determină o reacţie de deplasare a liniilor de forţă. A nu se înţelege că este vorba de folosirea propriu zisă a undelor gravitaţionale.

Procedeul utilizat de cei din Shambala devansează cu multe secole cunoştinţele de fizică din lumea modernă. Este vorba de o superfizică. Ceea ce cunosc şi folosesc ei este combinarea energiei gravitaţionale, de altfel prezentă în tot Universul, cu energia spiritului, intermediată de cristale şi de structura pereţilor interiori ai vehiculului zburător.

În cazul OZN-urilor din Shambala conduse prin telepatie, acestea nu mai folosesc cristale, ci o aparatură care se aşază pe capul pilotului. Este vorba de o centură dintr-un material care nu este cunoscut pe pământ, dar care se aseamănă cu plasticul în care sunt introduse moleculele amestecate din mai multe substanţe foarte bune conducătoare de impulsuri energetice. De la această centură de pe capul pilotului porneşte un singur fir metalic – de o foarte mare elasticitate – bun conducător de energie artificială sau mentală. Energia respectivă ajunge la acel pupitru de comandă prevăzut la rândul său cu structuri sferice şi hexagonale tridimensionale cu rolul de amplificatori puternici, iar simplul ordin mental, de exemplu: «Intră în rezonanţă!» sau «Deplasează-te!» sau «Urcă» sau «Coboară» este «simţit» de toată structura pereţilor interiori ai vehiculului. Este o tehnologie uluitoare care întrece orice închipuire a minţii omeneşti…

Orgoni Crystal