O creatură slabă, cu braţe lungi şi cap mare a fost împuşcată de poliţia americană! Apoi, cadavrul extraterestrului a fost transportat într-un loc secret…


Pe acest site, veţi găsi sute de articole despre extratereştri, inclusiv articole despre întâlniri de gradul al 3-lea (adică un contact direct între oameni şi extratereştri). Astăzi, voi vorbi despre un caz ciudat de acum 30 de ani.

Conform raportului unui ofiţer de securitate al armatei aeriene, care patrula în jurul bazei ame­ricane de la Mc Guire, statul New Jersey, pe 18 ianuarie 1988, mai mulţi martori au văzut un OZN care zbura deasu­pra bazei. În ra­por­tul său, el arată cum un membru al po­liţiei mi­litare urmărise OZN-ul ca­re tre­cu­se pe dea­supra maşinii sale.

La puţin timp du­pă aceea, el a vă­zut o făptură înaltă de un me­tru, pe care a de­scris-o ca fiind „de culoare brun-gri, slabă, cu un cap mare şi cu nişte braţe lungi”. Poliţistul s-a spe­riat şi a tras de cinci ori în individ şi o dată în OZN-ul de dea­­su­pra sa. Acesta a ac­celerat pe verticală, întorcându-se într-un grup de alte unsprezece obiecte sta­ţionare aflate sus, pe cer.

Corpul extrate­res­tru­lui a fost găsit în apro­pierea pistei de aterizare a bazei de către ofiţerul de se­curitate şi patrula sa, care au remarcat „mirosul extrem de puternic pe care îl degaja, ase­mănător cu amoniacul”. Tot conform ra­por­tului, în aceeaşi zi, o echipă de la baza ae­riană din Wright Patterson a sosit la faţa locului, stropind corpul cu nişte produse chimice şi aşe­zându-l într-o ladă.

Ea a fost încărcată într-un avi­on C-141 (pentru transport de trupe), a cărui des­tinaţie de zbor a rămas necunoscută.


Lasă un comentariu