Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Mausoleul lui Lenin: templul Satanei

300

mausoleul-lui-leninPergam-ul, oraş în Asia Mică, pe vremea lui Cristos era renumit pentru templul lui Esculap, având ca emblemă un şarpe şi un monument – altar închinat cultului împăratului. Pergam trebuie să fi fost în antichitate un centru de cult satanic, de vreme ce Isus în Cartea Apocalipsului adresează Bisericii din Pergam acest mesaj misterios: „Ştiu unde locuieşti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei… Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana” (Ap 2,13).

Altarul din Pergam a fost descoperit de arheologii germani, a fost adus şi expus în muzeul Insel sau Pergam din Berlin, în capitala nazismului lui Hitler. Se ştie că Hitler şi generalii săi făceau parte din secta satanistă Thule; erau implicaţi în magia neagră, voiau să capteze forţele oculte şi să le pună în serviciul armatei naziste pentru a cuceri lumea. Himmler, ministrul de interne al lui Hitler, se credea regele Henric Păsărarul reîncarnat. Dimensiunile altarului erau colosale: 127 de picioare lungime, 120 de picioare lăţime şi 40 de picioare înălţime.

Armata sovietică, după cucerirea Berlinului, a dus altarul din Pergam la Moscova. În mod surprinzător, altarul nu a fost expus la nici un muzeu sovietic. Atunci, cu ce scop a fost transportat la Moscova? Se ştie că în vârful  nomenclaturii sovietice se practicau ritualuri satanice. Să fi fost oare folosit altarul din Pergam în scopuri personale?

În 1924, arhitectul Stjusev, care a executat mausoleul lui Lenin, a luat acest altar ca model pentru construcţia mausoleului din Piaţa Roşie care adăposteşte cadavrul lui Lenin. De atunci, mii de cetăţeni sovietici aşteaptă zilnic la rând pentru a putea vizita acest sanctuar al Satanei în care mumia lui Lenin se află expusă pe un catafalc de onoare. Lideri religioşi din întreaga lume vin să-l omagieze pe “patronul spiritual” al Sovietelor în incinta acestui lăcaş ridicat în cinstea Satanei. Nu trece o zi fără ca în acest loc să nu se depună coroane de flori, în timp ce bisericile creştine din Piaţa Roşie din Moscova au fost transformate de o bună bucată de vreme în muzee.

Orgoni Crystal