Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Marea civilizaţie dispărută din ţinutul Gobi: “trunchiul arian” al naziştilor

194

blankExistă o legendă că acum 30-40 de veacuri exista în regiunea Gobi (Mongolia de azi) o mare civilizaţie, dar, în urma unei catastrofe, teritoriul a fost transformat în deşert, iar cei care au scăpat au emigrat, unii către nordul Europei, ceilalţi către Caucaz. Zeul Thor din legendele nordice ar fi fost unul din eroii acestei migraţii. Iniţiaţii din grupul nazist Thule (vezi mai multe aici: https://www.lovendal.ro/wp52/societatea-thule-misterioasa-secta-de-pe-vremea-lui-hitler/) erau încredinţaţi că aceşti emigranţi din Gobi constituiau rasa fundamentală a omenirii, trunchiul arian şi de aceea naziştii ocultişti predicau necesitatea de a cuceri toată Europa orientală, Turkestanul, Pamirul, Gobi şi Tibetul. Ţările acestea constituiau pentru el „ţinutul-inimă” şi de aceea considera că oricine controlează acest ţinut, controlează globul.

După René Guénon, autorul celebrei cărţi Le Roi du Monde, legenda susţine că după cataclismul din Gobi, Stăpânii înaltei Civilizaţii, Deţinătorii Cunoaşterii, Fiii Inteligenţelor din Afară, s-au aşezat într-un imens sistem de caverne sub munţii Himalaya. În inima acestor caverne, s-au scindat în două grupuri, unul urmând „calea mâinii drepte”, celălalt „calea mâinii stângi”. Prima cale şi-ar avea centrul la Agartha, loc de contemplare, cetate ascunsă a binelui, templu al neparticipării la lume. A doua trece prin Shambhala, cetate a violenţei şi a forţei, ale cărei puteri comandă elementele, masele de oameni şi grăbesc ajungerea umanităţii la „răscrucea timpurilor”. Magilor conducători de popoare le-ar fi posibil să facă un pact cu Shambhala, prin mijlocirea jurămintelor şi a sacrificiilor.

Orgoni Crystal