Orgoni Crystal

 
Orgoni Crystal

 

Marcion, ereticul creştin care dorea stingerea speciei umane

124

marcionMarcion a fost primul schismatic de mare anvergură, din secolul al II-lea d.C., comparabil cu Luther, cu care s-a confruntat Biserica creştină primitivă. Dar el rămâne înainte de toate un perfect reprezentant al Gnozei şi a afirmat cu tărie credinţa fundamentală a acesteia într-un Dumnezeu bun necunoscut şi într-un Dumnezeu rău care se manifestă în creaţia lumii. S-a sprijinit pe o exegeză literară a textelor biblice şi evanghelice, mai savantă decît oricare alta din timpul său.

Plecând de la Epistola către Galateni în care sfintul Pavel opune Evanghelia legii mozaice, Marcion reproşează creştinismului că nu s-a desprins de iudaism şi că se supune orbeşte canoanelor din Vechiul Testament, în loc să aibă propria sa regulă bazată pe Evanghelii. El afirmă că acestea erau pline de interpolări care trebuiau eliminate pentru a se putea aprecia misiunea lui lisus şi a trecut la revizuirea lor neacceptând ca autentică decât Evanghelia după Luca, pe celelalte corectându-le după bunul lui plac.

Marcion era un moralist extrem de auster, ispăşindu-şi greşeala de tinereţe; nu acorda botezul decât celor care jurau să nu se căsătorească sau tinerilor căsătoriţi care jurau să renunţe la actul amoros. Marcioniţii se abţineau de la carne şi de la spectacole, ca să merite mântuirea. Fără acest pesimism care ducea la stingerea speciei umane, marcionismul s-ar fi răspândit şi mai mult, deoarece poporul îi înţelegea foarte bine ideile. „Mulţi îi acceptă doctrina ca fiind singura adevărată şi râd de noi”, spunea Iustin, un creştin martor al marcionismului.

Orgoni Crystal