Dacii erau deja creştini înainte de cucerirea romană? Împăratul roman şi păgân Traian a vrut să cucerească Dacia pentru că era un „bastion al creştinismului”?

  •  
  •  
  •  
  •  

daci romaniAlexandru Doboş este un autor care are o teorie extrem de interesantă: faptul că dacii, înainte de căderea Sarmizegetusei din anul 106 d.Hr., erau deja creştini, această creştinizare fiind efectuată de către Marele Preot al dacilor care, la rândul său, beneficiase de o primă iniţiere de la unul dintre apostolii Domnului Iisus Christos sau (ceea ce este cazul cel mai fericit) de la însuşi învăţătorul Iisus Christos.

Aşadar, luptătorii daci erau creştini transcendentali care apărau, nu numai glia şi neamul, ci ceva cel puţin la fel de sfânt: Adevărul Evangheliei. Nu trebuie uitat că redutele dacice erau, în acest caz, avanposturile creştinismului mondial, că iudeo-masono-romanii reprezentau falanga cea mai primejdioasă a diavolului pe Pământ. Oştirea însăşi a Imperiului Roman era compusă, în marea ei parte, din oşteni având sângele celor care L-au crucificat pe Domnul nostru lisus Christos, adică din iudei şi romani. Asaltul Romei avea o preponderentă conotaţie de înăbuşire a primului mugur creştinesc mondial ivit între Carpaţii dacici, locul de spirituală naştere al Mântuitorului.

Asta mai poate însemna că nu Roma a fost primul centru de persecuţie în masă a creştinilor, ci Sarmizegetusa, şi că cei care constituiau marea masă a creştinilor din Roma erau daci creştinaţi înaintea, în timpul sau după consumarea „evenimentului Sarmizegetusa 106 d.Chr.”

Voi ce credeţi de această teorie? A vrut oare păgânul împărat roman Traian să cucerească Dacia pentru a stăvili răspândirea creştinismului în întreaga Europă şi lume?


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner