Cum prefectul de Neamţ şi-a cumpărat din banii judeţului o blană de oaie şi lup…


La sfârşitul anului 1938, intendentul prefecturii Neamţ înainta prefectului un raport prin care solicita o „blană de îmbrăcat” pentru … prefect:

„Domnule prefect, întrucât timpul este foarte geros, iar în automobile este un curent foarte mare în timpul mersului, şi cum dl. prefect are mare nevoie pentru a se transporta în judeţ în interese oficiale şi de bună administraţie, cu onoare vă rog să binevoiţi ca de urgenţă să se aprobe procurarea din comerţ a unei blăni de îmbrăcat pentru a-l feri de curent şi răceli în aceste transporturi”.

Prefectul, grijuliu faţă de sănătatea… prefectului, a aprobat imediat cererea intendentului. Ca urmare, „delegaţiunea consiliului judeţean” a luat în dezbatere referatul, dispunând în consecinţă, în următorii termeni:

„Având în vedere referatul de mai sus pe care îl găseşte întemeiat. Având in vedere oferta d-lul M.G., prin care oferă cu preţul de 3.095 lei una blană căptuşită cu piei de miel negru, iar manşete, guler şi clape cu blană de lup, precum şi oferta d-lui R.S., prin care se oferi aceeaşi calitate numai cu suma de 2 500 lei. Având în vedere că oferta cea mai avantajoasă este a d-lui R.S. Având in vedere că în bugetul judeţului nu sunt fondurile prevăzute pentru asemenea cheltuieli, decide:
1. Aprobă oferta d-lui R.S. şi procurarea blănii cu 2.500 lei. Aprobă deschiderea unul credit extraordinar în sumă de 2.500 lei”.

Şi astfel, frigurosul prefect a căpătat blana râvnită, pe banii judeţului. Documentul se află la Arhivele Statului din Piatra Neamţ, fondul Prefecturii, dosar nr. 318/20/ 1938.


Lasă un comentariu