Bătrâna Dacia 1310 trebuia să fie dotată cu…motor Diesel!

4.963 vizualizari

Dacia 1310Ofensiva motorului diesel in domeniul autoturismelor nu a început în zilele noastre. Debutul poate fi considerat anul 1936, când, la salonul automobilistic berlinez a fost prezentat oficial primul autoturism echipat cu motor diesel produs în serie. Purtând sigla „260 D”, produsul firmei „Mercedes Benz” era propulsat de un agregat cu patru cilindri de 2,5i litri, şi dezvolta 45 CP la 3 500 rot./min., având un consum, senzaţional pentru acele timpuri, de 9 litri la 100 km! Motorul era însă zgomotos, greu, scump, producea vibraţii ale caroseriei ; ca atare, ideea nu a tentat. Dar, încetul cu încetul, în anii postbelici motorul diesel revine, participă la unele curse, iar în 1953 stabileşte primul record înregistrat de F.I.A., urmat de altele.

Energii şi fonduri uriaşe sunt cheltuite astăzi pentru a adopta cît mai mult economicosul motor diesel la mica tracţiune, pentru a reduce cu câteva procente nivelul de zgomot, gradul de poluare sau masa specifică. Şi astfel, din încercări sporadice s-a născut o mişcare emulativă pentru a  oferi  omului  autoturismul  ideal –  nu numai funcţional, ci si economic. Căci, precum se ştie, motorul diesel pe motorină are avantajul că al său consum este mult mai redus decât un motor pe benzină.

Iată ce am citit recent în almanahul „Scânteia” apărut în anul 1982:

Motorul D-127, care echipează produsul de serie al întreprinderii „Autobuzul”, este tot mai des întâlnit pe drumurile ţării. Un agregat economic, care dezvoltă, la 3 200 rot./min., 65 CP ; motorul cu injecţie directă foloseşte procedeul foarte modern de formare a amestecului de tip „squish lip”. Nu de mult a fost omologat motorul L 25 D, care echipează unele din autoturismele ARO ale cunoscutei uzine din Câmpulung – Argeş. Un motor rapid şi puternic (65 CP la 3 600 rot/min.), cu patru cilindri, având parametri constructivi care-i asigură un consum de combustibil mai redus.

Dacia 1310 diesel…

În sfârşit, confruntarea cu exigenţele publicului este aşteptată cu interes şi de creatorii motorului „Dacia-diesel convertibil” din Institutul naţional de motoare termice. Foarte interesanta soluţie ar permite fabricii constructoare să producă, pe aceeaşi structură de bază a motorului cu benzină, o variantă diesel, putând astfel răspunde prompt cerinţelor variate ale beneficiarilor. „Convertibilul” în variantă diesel dezvoltă 45 CP la 4 500 rot./min. cu o cilindree de 1400 cm3 şi promite un consuni sub 5,5 litri la suta de kilometri.

Se calculează şi economia de combustibil pe ţară

Câteva calcule ne permit anumite concluzii practice la scară naţională. Un parc de 20 000 autovehicule ce au un consum mijlociu de 12 l/100 km ar avea nevoie pentru efectuarea unui rulaj anual de câte 50 000 km, de 120.000.000 litri de benzină ; dacă însă vehiculele ar fi echipate cu motoare diesel, s-ar consuma numai 75.000.000 litri de motorină. Ţinând seama şi de pierderile inerente la fabricarea benzinelor, aceasta înseamnă că de fapt pentru fabricarea acestei cantităţi de benzină ar trebui o cantitate de petrol din care s-ar putea fabrica de fapt 160.000.000 litri de motorină sau, altfel spus, înlocuirea motorului cu carburator cu unul diesel ar reduce necesarul de materie primă pentru producerea combustibilului aproximativ la jumătate.

Diferenţele şi economia sunt şi mai notabile atunci când nulajul mediu anual este mai mare. În cazul aceluiaşi exemplu, dispunând de o rezervă de 200.000.000 litri combustibil, fiecare autovehicul ar parcurge anual în plus circa 48.000 km dacă ar fi echipat cu motor diesel echivalent.

Dar totul a rămas la faza de proiect, si Dacia n-a mai fost echipată cu motorul Diesel începând cu anul 1982, acest lucru întâmplându-se abia în 2003 la Daciile „papuc”.