Rasa subpământeană din “Apocalipsa lui Ioan” şi apropierea planetei Nibiru de Pământ

338

Nibiru polul nord1. Şi a trâmbiţat al cincilea înger, şi am văzut o stea căzută din cer pe pământ şi i s-a dat cheia fântânii adâncului.
2. Şi a deschis fântâna adâncului şi fum s-a ridicat din fântână, ca fumul unui cuptor mare, şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii.

(Apocalipsa lui Ioan, cap.9)

Găuri la poli?

La începutul secolului 20, societăţile secrete Vril şi Thule credeau în existenţa a două găuri (la Polul Nord şi Polul Sud), “hăuri fără fund” care coboară adânc în crusta Pământului. Ei bine, s-ar putea ca cele două societăţi să fi avut dreptate, aşa cum se poate vedea din imaginile de mai jos (observaţi zonele încercuite cu roşu):

Polul Nord 1

Polul Nord 2

Uimitoarele aurori polare sunt legate de existenţa găurilor polare?

Dean Delucia, webmasterul site-ului www.holloworbs.com şi colegii săi au făcut rost de câteva fotografii uimitoare realizate de NASA cu privire la aurorele boreale de deasupra Antarcticii, în care se poate observa o deschizătură circulară închisă.

Iată ce scrie Dean: “Aceste imagini NASA demonstrează că aurorele îşi au originea în interiorul Pământului, ele provenind din orificiile polare”. Şi Dean Delucia nu este singura persoană care are această credinţă.

Într-un articol publicat în anul 1977 de către cercetătorul William Corliss acesta afirma următoarele:

“În iarna lui 1925-1926 mă aflam în Oceanul Arctic, pe coasta nordică a Capului Prince of Wales, în strâmtoarea Bering (…) Deodată, în faţa noastră am fost martorul unei aurore magnifice, cea mai minunată privelişte care am văzut-o vreodată (…) Raze uriaşe de lumină apăreau dincolo de orizontul nordic, de parcă reflectoare gigantice căutau peisajul arctic (…) Mari valuri de lumină care-şi schimbau culoarea traversau orizontul dintr-un capăt în altul, iar în spatele lor se aflau raze puternice de lumină albă (…) În ciuda instrumentelor moderne pe care le avem astăzi la îndemână, aurorele încă nu şi-au dezvăluit misterele. Ele sunt, în general, asociate cu activitatea solară şi furtunile electromagnetice, dar sunt multe lucruri pe care noi nu le înţelegem”.

aurora

Într-adevăr, sunt multe lucruri pe care noi nu le înţelegem cu privire la originea aurorelor polare. Poate că ele s-ar putea explica mai bine prin faptul că, în momentul în care radiaţia solară interacţionează cu câmpul magnetic al Pământului, aurorele se ridică deasupra găurilor polare, în timp ce se alătură liniilor magnetice ale Pământului.

Legătura dintre rasa subpământeană şi planeta X

Revenind din nou la societăţile secrete Vril şi Thule, ambele nu numai că credeau în existenţa găurilor la cei doi poli, dar erau convinşi că în interiorul Pământului trăia o rasă umană avansată.

Totodată, să ne amintim de faptul că în lume există o teorie conform căreia sistemul nostru solar mai conţine încă o planetă gigant, denumită planeta X sau Nibiru, de 1.000 de ori mai mare ca Pământul, cu o perioadă de rotaţie de 3.600 de ani, şi care, când va ajunge în sistemul nostru solar, va produce schimbări esenţiale.

Ei bine, un cercetător pe nume Greg Jenner, crede că există o corelaţie directă între planeta X (Nibiru) şi rasa umană subpământeană care ar exista. Astfel, oamenii subpământeni ar putea ieşi prin cele două găuri polare, odată cu sosirea planetei X în apropierea Pământului.

În lucrarea Shambala din anul 1930, Nicholas Roerich afirmă:

“O mare epocă se apropie. Regele lumii e pregătit să lupte. Multe lucruri se manifestă. Focul Cosmic (planeta X) se apropie de Pământ. Şi iarăşi umanitatea va fi testată, iar dacă forţele benefice nu-şi combină puterile, un mare cataclism va fi inevitabil”.

Incredibila apocalipsă a unui lama tibetan

În anul 1921, lama Hutuktu din Narabanchi i-a dezvăluit următoarea profeţie exploratorului Ferdinand Ossedowski:

Din ce în ce mai mulţi oameni îşi vor pierde sufletele şi le vor păsa mai mult de trupurile lor. Cele mai mari păcate vor avea loc pe acest pământ. Oamenii vor deveni nişte animale feroce, fiind însetaţi după sânge şi dorind moartea fraţilor lor.

Coroanele regilor vor cădea una câte una…Va exista o bătălie groaznică între oameni. Mările vor deveni roşii, pământul şi adâncurile oceanelor vor fi acoperite cu oase, împărăţiile vor fi dispersate, oamenii vor muri de faome, boli şi crime.

Duşmanii lui Dumnezeu şi ai spiritului divin vor sosi. Vor fi furtuni şi ceţuri. Munţii golaşi vor fi acoperiţi deodată cu păduri. Vor exista mari cutremure. Drumurile vor fi acoperite cu mulţimi de oameni care se vor perinda dintr-un loc în altul.

Cele mai mari şi mai frumoase oraşe vor pieri în foc. Tatăl se va ridica împotriva fiului, fratele împotriva fratelui, iar mama împotriva fiicei. Adevărul şi iubirea vor dispărea. Din 10.000 de oameni, doar unul va supravieţui, iar acesta va fi gol, şi fără nicio putere de a-şi construi singur vreo casă şi a-şi găsi de mâncare. El va fi asemenea unui lup, va devora cadavrele moarte şi se va muşca pe sine însuşi. Nu va exista decât noapte şi moarte.

Atunci va apărea un om care-i va conduce pe cei care au rămaşi credincioşi spiritului în lupta cu răul. Acei oameni îşi vor găsi o nouă viaţă; în cel de-al 15-lea, vor apare trei mari regate care vor exista în fericire 71 de ani. După asta, vor fi 18 ani de război şi distrugeri. Apoi, vor ieşi oamenii din Agartha din adăposturile lor subterane către suprafaţa Pământului.

Apocalipsa lui Ioan şi oamenii subterani

Polul Nord 3

Ar putea ca însăşi Biblia să descrie ieşirea oamenilor subterani prin cele două găuri polare? Să vedem (scrisul din paranteze, îngroşat, a fost completat):

Şi a trâmbiţat al cincilea înger, şi am văzut o stea (roşie) căzută din cer pe pământ. Stelei i s-a dat cheia fântânii adâncului (din gaura polară). Şi s-a deschis fântâna adâncului. Şi fumul s-a ridicat din fântână, ca fumul unui cuptor mare, şi soarele şi văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Şi din fum au ieşit lăcuste (oameni subterani cu privirea stranie) pe pământ şi li s-a dat lor putere precum au putere scorpiile pământului.

Şi li s-a poruncit să nu vatăme iarba pământului şi nicio verdeaţă şi niciun copac, fără numai pe oamenii care nu au pecetea lui Dumnezeu pe frunţile lor. Şi nu li s-a dat ca să-i omoare, ci ca să fie chinuiţi cinci luni; şi chinul lor este la fel cu chinul scorpiei, când a înţepat pe om.

Şi în zilele acelea vor căuta oamenii moartea şi nu o vor afla şi vor dori să moară; moartea însă va fugi de ei. Iar înfăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiţi de război. Pe capete aveau cununi ca de aur, şi feţele lor erau ca nişte feţe de oameni. Şi aveau păr ca părul de femei şi dinţii lor erau ca dinţii leilor. Şi aveau platoşe ca platoşele de fier, iar vuietul aripilor era la fel cu vuietul unei mulţimi de care şi de cai, care aleargă la luptă.

Şi aveau cozi şi bolduri asemenea scorpiilor; şi puterea lor e în cozile lor, ca să vatăme pe oameni cinci luni. Şi au ca împărat al lor pe îngerul adâncului, al cărui nume, în evreieşte, este Abaddon, iar în elineşte are numele Apollion.

(Apocalipsa lui Ioan, cap.9)

Aşadar, şi în Apocalipsa lui Ioan, se vorbeşte de o rasă subpământeană care ar trăi în interiorul Pământului. Ar putea apărea ea pe suprafaţa Pământului, odată cu apropierea planetei X?