Minciuni ordinare împotriva creştinismului (2): „Iisus ar fi fost căsătorit cu Maria Magdalena şi ar fi avut un copil”

  •  
  •  
  •  
  •  

Iisus si Maria MagdalenaA fost istoria greşită timp de vreo 2.000 de ani? A existat vreodată vreun „domn Isus Hristos”? Într-un documentar apărut pe Discovery Channel (Mormântul familiei lui Iisus), regizorul Simcha Jacobovici pretinde faptul că există dovezi precum că Iisus Hristos ar fi fost căsătorit cu Maria Magdalena, iar cei doi ar fi avut un fiu, numit Iuda.

Jacobovici nu este primul care arată o posibilă legătură romantică dintre Iisus şi Maria Magdalena. În filmele „Ultima tentaţie a lui Hristos” (1988) sau „Codul lui da Vinci” (2006), există evidenţiată o relaţie secretă şi intimă între Hristos şi Maria. De altfel, Dan Brown, autorul celebrei cărţi „Codul lui da Vinci”, cea care a spart toate recordurile de vânzări, e principalul susţinător al ideii precum că Iisus şi Maria Magdalena au fost căsătoriţi şi au avut un copil. Dar cât de reală este această informaţie? Este ea bazată pe vreo dovadă istorică?

Misterioasa Marie Magdalena

Înainte de a examina această posibilă legătură romantică, mai întâi să evaluăm persoana lui Maria din oraşul galileean Magdala. Ce documente vechi o prezintă pe această Marie?

Cele 4 evanghelii ale Noului Testament (Matei, Marcu, Luca şi Ioan) sunt primele mărturii ce o prezintă pe Maria din Magdala. Ea apare ca o femeie pe care Iisus o vindecă de posesiune demonică. Evangheliile o arată ca o discipolă a lui Iisus, ce-i ascultă învăţăturile, care a fost martoră la crucificarea lui Iisus şi a fost prima care l-a văzut pe Hristos înviat după trei zile.

A fost Maria Magdalena prostituată?

Unii au spus despre Maria Magdalena că ar fi fost prostituată, dar nici apostolii şi nici Sfinţii Părinţi ai Bisericii creştine n-au vorbit mai mult despre ea decât ca fiind una din discipolii lui Iisus. Ideea că Maria ar fi fost prostituată vine din secolul al VI-lea, atunci când papa Grigorie I a identificat-o ca fiind aceeaşi persoană despre care se vorbeşte în Luca 7:37: „Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir”. Cu toate acestea, totul a fost doar o presupunere a papei, pentru că nu există niciun text în Biblie precum că Maria Magdalena ar fi fost prostituată.

În evangheliile gnostice se vorbeşte despre o relaţie dintre Iisus şi Maria Magdalena?

De asemenea, în cele patru Evanghelii canonice, nu există nici măcar o mică referire la vreo relaţie romantică între Iisus şi Maria Magdalena. Atunci, cum a apărut această idee şi cum a fost ea speculată de adepţii teoriei conspiraţiei? Răspunsul este simplu: evangheliile gnostice, documente scrise la 100-200 de ani după evangheliile canonice, şi care au fost utilizate de un cult non-creştin denumit gnosticism. Aceste evanghelii nu fac parte din Noul Testament şi au fost respinse de creştini ca fiind eretice (vezi mai multe detalii despre una din evangheliile gnostice – Evanghelia lui Toma – în articolul următor: https://www.lovendal.ro/wp52/evanghelia-lui-toma-marea-pacaleala-gnostica/).

Cei care susţin o relaţie între Iisus şi Maria, citează din două evanghelii gnostice: Evanghelia lui Maria şi Evanghelia lui Filip. Să parcurgem împreună cele două evanghelii şi să vedem cât adevăr se află în cele spuse de adepţii teoriei conspiraţiei.

Maria Magdalena 4Evanghelia lui Maria ne poate da indicii despre relaţia lui Iisus?

Evanghelia lui Maria, ce nu face parte şi ea din Noul Testament, a fost scrisă de un autor necunoscut în ultima jumătate a secolului al II-lea d.Hr., adică la circa 150 de ani după moartea şi învierea lui Iisus. Astfel, niciun martor ocular nu mai era în viaţă în momentul în care ea a fost scrisă. Cum am putea avea încredere în ea, mai multă decât în evangheliile canonice ce au fost scrise de martori oculari ai vieţii lui Iisus!?

Oricum, din această Evanghelie a lui Maria, există un verset în care se spune că Maria Magdalena era discipolul favorit al lui Iisus, căci o „iubea mai mult decât pe ceilalţi (discipoli)”. Într-un alt verset, Petru i-ar fi spus lui Maria că: „Soră, noi ştim că Mântuitorul te-a iubit mai mult decât orice altă femeie”. Totuşi, în niciunul din versetele de mai sus nu se vorbeşte explicit de vreo relaţie romantică dintre Maria şi Iisus.

Iisus şi Maria: „tovarăşi de viaţă”, conform Evangheliei lui Filip?

În „Codul lui da Vinci” se susţine faptul că Iisus şi Maria au fost căsătoriţi şi au avut un copil, pornind de la un verset din Evanghelia lui Filip, în care se spune că cei doi ar fi fost „tovarăşi de viaţă”. Să vedem împreună versetul:

„Trei femei mergeau împreună cu Mântuitorul: Maria, mama sa (…), sora lui şi Maria din Magdala, căreia i se mai spune ‘koinonos‘. Pentru că Maria este numele sorei sale, a mamei sale şi a sale ‘koinonos‘. „

În „Codul lui Da Vinci”, apare un personaj, Sir Leigh Teabing, despre care se spune că este expert şi care consideră că acest cuvânt „koinonos” (ce înseamnă „tovarăş” în limba greacă) ar putea fi interpretat ca „soţie”. Dar, conform altor experţi, această interpretare este una nepotrivită. Cuvântul folosit ca „soţie” în Noul Testament este „gune” şi nu „koinonos”.

Astfel, Ben Witherington III a scris în Revista de Arheologie Biblică următoarele:

„Există un alt cuvânt în greacă, gune, prin care lucrurile ar fi fost foarte clare. E mult mai probabil ca koinos să aibă sensul de ‘soră’ în sens spiritual, din moment ce acesta este sensul în care este folosit în alte părţi. În orice caz, acest text nu arată clar că Iisus ar fi fost căsătorit, cu atât mai puţin căsătorit cu Maria Magdalena”.

Iisus a sărutat-o pe Maria Magdalena?

Există, de asemenea, un verset în Evanghelia lui Filip, în care se spune că Iisus ar fi sărutat-o pe Maria Magdalena. Ce este pus între paranteze (…) înseamnă că nu apare în textul original.

„Tovarăşul lui (…) este Maria din Magdala. El (…) mai mult decât (…) discipoli (…) o săruta mai mult pe ea (…) Ceilalţi (…) îi spuneau: ‘De ce o iubeşti mai mult pe ea decât pe noi?’ „

Maria Magdalena 5A-i saluta pe prieteni cu un sărut era un lucru obişnuit în primul secol al mileniului I şi n-avea nicio conotaţie amoroasă. Profesorul Karen King explică în cartea sa „Evanghelia lui Maria Magdalena” că acel sărut nu semnifica altceva decât prietenie, nu şi romantism.

Dacă ţinem cont de faptul că Evanghelia lui Filip a fost scrisă la circa 200 de ani la moartea şi învierea lui Iisus, şi că nu există alt document istoric sau religios care ar insinua că între Iisus şi Maria ar exista o relaţie romantică, atunci ne putem da seama că totul nu e decât o minciună promovată de Dan Brown. Dacă nici istoricii evrei sau alţi istorici seculari n-au scos nici măcar o vorbă despre această aşa-zisă relaţie, atunci cum putem avea încredere în nişte evanghelii gnostice, scrise la 150-200 de ani după Iisus şi care (culmea!) nici ele nu arată clar că Hristos şi Maria Magdalena ar fi fost soţi.

Căsătoria între Iisus şi Maria Magdalena: o simplă fantezie

Dar, ar fi putut Biserica timpurie creştină să fi distrus dovezile despre aşa-zisa căsătorie a lui Iisus? Desigur că acest lucru e susţinut de adepţii teoriei conspiraţiei, ca Jacobovici şi Brown, dar nu şi de experţii în teologie. Astfel, într-un articol apărut în săptămânalul „Newsweek”, care sumarizează opiniile experţilor în teologie, se afirmă clar că aşa-zisa căsătorie între Iisus şi Maria Magdalena n-a avut loc niciodată, ea neavând nicio bază istorică. Poate că gnosticii au observat că Noul Testament era puţin cam „timid” în prezentarea relaţiilor romantice şi s-au hotărât să-l „condimenteze” puţin. Dar oricare ar fi fost motivul, nu se poate pune prea multă bază în aceste versete izolate şi obscure, scrise la 100-200 de ani după Hristos.

Dar mai poate fi şi altceva. Poate că încercarea de apropiere dintre Iisus şi Maria are mai mult de-a face cu opozanţii creştinismului, ce au încercat să umanizeze fiinţa despre care creştinii a spus de la bun început că este „Dumnezeu”. De altfel, chiar şi în Noul Testament Iisus este umanizat, deşi pentru creştini el este Dumnezeu (Filipeni 2:6-8):

6. Care, Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o ştirbire a fi El întocmai cu Dumnezeu,
7. Ci S-a deşertat pe Sine, chip de rob luând, făcându-Se asemenea oamenilor, şi la înfăţişare aflându-Se ca un om,
8. S-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce.


  •  
  •  
  •  
  •  

Lasă un comentariu

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner