Dinastia Illuminati a regilor merovingieni provine din urmaşii vărului lui Iisus Hristos. Această dinastie s-a „contaminat” cu sânge extraterestru?

12.768 vizualizari

merovingieniDinastia merovingiană, legată de unii autori de linia de sânge Illuminati, a fost prima şi cea mai importantă dinastie regală de la începutul Evului Mediu. În cartea sa recentă, „Codul lui Da Vinci”, Dan Brown a popularizat falsa legendă precum căreia merovingienii ar fi urmaşii aşa-zişilor copii ai lui Iisus Hristos cu Maria Magdalena. Dar această posibilitate e egală cu zero, iar mitul copiilor lui Iisus cu Maria Magdalena a fost creat pentru a ascunde un secret ocult şi mai mare cu privire la această linie regală franceză.

În articolul acesta scris în urmă cu 3 ani – „Minciuni ordinare împotriva creştinismului (2): “Iisus ar fi fost căsătorit cu Maria Magdalena şi ar fi avut un copil” – am arătat clar motivele pentru care Iisus şi Maria Magdalena n-ar fi putut fi niciodată căsătoriţi. În primul rând, în Evanghelia lui Maria (citată adesea de susţinătorii acestei teorii a conspiraţiei), există un verset în care se spune că Maria Magdalena era discipolul favorit al lui Iisus, căci o “iubea mai mult decât pe ceilalţi (discipoli)”. Dar totuşi, nu se vorbeşte de vreo relaţie romantică. În cea de-a doua evanghelie citată, Evanghelia lui Filip, lui Maria Magdalena i se spune koinonos, care nu înseamnă „soţie” (aşa cum au sugerat conspiraţioniştii), ci „tovarăş”, „soră spirituală”. În al treilea rând, „sărutul” pe care l-ar fi dat Iisus Mariei Magdalena, era un lucru obişnuit în primul secol al mileniului I în cazul prietenilor şi nu avea nicio conotaţie amoroasă.

Dar, să revenim din nou la meronvigieni. Aceştia erau cunoscuţi ca sicambrieni, luându-şi numele de la Cambra, o regină de trib în jurul anului 380 d.Hr. Apoi, la începutul sec. al 5-lea, invazia hunilor a provocat o migrare pe scară largă a aproape tuturor triburilor europene. Sicambrienii, un trib germanic cunoscut ca franci, au traversat Rinul şi s-au mutat în Galia, stabilindu-se în zona de astăzi al nordului Franţei şi al Belgiei.

În cercurile oculte se ştia că merovingienii erau evrei, descinzând din tribul lui Benjamin, care s-au stabilit în Grecia. Anumite detalii importante a istoriei merovingienilor sunt legate de Cronica lui Fredegar care se găseşte la Biblioteca Naţională din Paris. Fredegar, care a murit în anul 60 d.Hr., era un scrib burgund, iar cronica sa acoperă perioada cuprinsă între patriarhii evrei şi dinastia regilor merovingieni. Astfel, Fredegar ne spune că francii (de la care vine şi numele viitor al ţării, Franţa), şi-au luat acest nume după şeful lor, Francio, un descendent al lui Noe, care a murit în anul 11 î.Hr. Rasa lui Francio îşi avea originea în vechea Troie (de aici, numele oraşului france Troyes). Oraşul Paris, creat în secolul al 6-lea de merovingieni, poartă numele după Paris, fiul regelui Prian al Troiei, a cărui legătura cu Elena din Sparta a declanşat războiul troian.

Aşadar, dinastia merovingiană a Franţei are o origine evreiască, provenind din evreii stabiliţi în Grecia. Pretenţia susţinută de „Codul lui Da Vinci” că Maria Magdalena ar fi născut fiul lui Iisus Hristos, iar acesta ar fi creat linia regală a merovingienilor este una absurdă. Am arătat-o mai sus de ce, dar, în plus, am să ofer şi nişte detalii oferite de cercetătorul din domeniul genealogiei David Hughes:

Această teorie a început să fie popularizată din 1982 odată cu o carte ocultă intitulată „Sf. Sânge, Sf.Graal”, în care autorul pentru a-şi „senzaţionaliza” munca, a identificat greşit şi în mod voit pe Iisus Hristos cu vărul său, Isus din Gamala. Autorul cărţii crede că Iisus şi Maria Magdalena ar fi avut copii, ai căror descendenţi ar fi creat casele regale conducătoare medievale şi moderne din întreaga Europă. Autorul numeşte această linie drept „dinastia Iisus”. Dar totuşi, Maria Magdalena a fost căsătorită cu vărul lui Iisus Hristos, Isus din Gamala; toate relatările istorice de până acum arată că Iisus din Nazaret a fost celibatar. E adevărat că descendenţii lui Isus din Gamala a dat Europei urmaşi ai multor case regale şi nobiliare din Europa, dar aceştia nu aveau legătură cu Iisus Hristos, ci cu linia regelui David al Israelului, care, conform Biblie, avea „dreptul divin” de a conduce.

Conform genealogiei lui James Allen Dow, care se bazează pe opera lui David Hughes, un descendent al Mariei Magdalena cu Isus din Gamala a fost Quintus Tarus, prefect al Romei, care s-a căsătorit cu Argotta, moştenitoarea francilor, avându-l ca fiu pe Meroveus (născut în anul 453 d.Hr.), rege al francilor şi primul rege al dinastiei merovingiene. În octombrie 2010, am scris un articol interesant (Merovingienii, dinastia regală a Franţei, urmaşii lui Iisus sau al extratereştrilor?) despre posibila origine a lui Meroveus. Citez din articol:

Istoricul Priscus spunea despre Meroveus că ar fi fost zămislit de către o tainică fiinţă a mării Bistea Neptunis (Monstru Marin)… Era clar faptul că regele Meroveus avea ceva cu totul special, caracteristică pe care le-a transmis-o şi urmaşilor săi preoţi, căci aceştia erau veneraţi în mod deosebit şi erau celebri pentru cunoştinţele lor ezoterice şi pentru deprinderile oculte.

Unii autori au sugerat faptul că povestea referitoare la „Monstrul Mării” era o interpretare greşită a ideii conform căreia Meroveus ar fi fost, de fapt, pe jumătate peşte, peştele fiind un simbol foarte vechi ce-l desemnează pe Hristos. Autorul francez Gerard de Sede provoca mirarea cititorilor, declarând că merovingienii erau, de fapt, „descendenţii unor extratereştri care s-au «încrucişat» cu anumiţi israeliţi din vechime, aleşi special pentru acest lucru”. Afirmaţia a fost susţinută şi de către David Wood, care scria că atât această familie regală, cât şi toţi oamenii erau descendenţii unei „super-rase” extraterestre.

Cel mai faimos rege merovingian a fost nepotul lui Meroves, Clovis I, care a domnit între481 şi 511 d.Hr. În timpul domniei sale şi a fiilor săi, puterea francilor a crescut extrem de mult, întinzându-se până în Germania. O să continui seria de articole pentru a arăta adevărata origine Illuminati din vechime şi până în prezent.