Lucifer, fiinţa care ne aduce lumina înţelepciunii!?? Ce dracu’…

491

Lucifer70Aţi auzit de mişcarea religioasă New Age, cea care este prezentă de circa 50 de ani în toată lumea? E un amestec bizar de religii orientale, creştinism, magie şi astrologie, din care nu se înţelege mai nimic. Unul din “profeţii” acestei mişcări se numeşte David Spangler, un personaj care afirmă că…Lucifer e cel care ajută să aducă unitate în viaţa fiecăruia! Vi se pare incredibil? Priviţi ce spune dnul Spangler:

“Lucifer lucrează în noi pentru a ne aduce unitatea, şi, odată ce ne îndreptăm spre o nouă eră, care este cea a unităţii omului, fiecare din noi este adus la punctul pe care eu l-aş numi iniţiere luciferică”.

Mai departe, Spangler afirmă că Lucifer, asemenea lui Hristos, stă la uşa conştiinţei omului şi bate. Dacă omul spune “Pleacă, pentru că nu-mi place ceea ce reprezinţi şi mi-e frică de tine”, Lucifer va încerca să-l înşele. Dacă, în schimb, omul va spune: “Haide, vino, îţi voi da în dar iubirea şi înţelegerea mea, şi te voi înălţa în lumina şi-n prezenţa lui Hristos”, atunci Lucifer devine altceva. El ar deveni fiinţa care poartă marele dar, darul suprem…lumina înţelepciunii!

Tot conform lui Spangler, Lucifer îi ghidează pe oameni printr-o serie de experienţe menite să-i trezească şi să-i facă să fie conştienţi de divinitatea interioară. Pentru că, acest Lucifer ar fi cel care intră în interiorul fiinţei umane,pentru a crea lumina, iar Hristos ar fi cel care eliberează aceaastă lumină, această înţelepciune, această iubire în Creaţie. Astfel, Lucifer şi Hristos devin parteneri în această acţiune. Pentru că Spangler îl numeşte pe Lucifer drept “agentul iubirii lui Dumnezeu”!

Deşi Lucifer înseamnă în limba latină “cel purtător de lumină”, aducând aminte astfel de planeta Venus, astrul dimineţii, totuşi, din punct de vedere teologic, Lucifer este asimilat cu Satana. Acest lucru se poate regăsi în Biblie, Isaia, cap.14, făcându-se referinţă la un rege babilonian ce purta numele de Lucifer:

12. Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri!
13. Tu care ziceai în cugetul tău: “Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte.
14. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi”.
15. Şi acum, tu te pogori în iad, în cele mai de jos ale adâncului!

La fel şi părinţii Bisericii Creştine, ca Origene şi Tertullian îl asimilau pe Lucifer cu Satana. Şi asta pentru că există pasaje în Noul Testament în care Satana apare ca un fulger de lumină (Luca 10:18: “Şi le-a zis: Am văzut pe satana ca un fulger căzând din cer”). Aşadar, cum să ne aducă Satana înţelepciune!?? Dnule Spangler, pe ce lume trăieşti?